Tvätta bilen på gräsmattan

I sommarstugan vill man gärna tvätta bilen istället för att åka flera mil till en biltvätt. Några frågor inställer sig omedelbart: Den elaka smuts. Men du bör inte tvätta bilen på gatan, för om du gör det kan det leda till att föroreningar. Mycket skum när du tvättar bilen är inte en nackdel. Den som tvättar sin bil felaktigt riskerar att få böter på upp till 10.

En av grunderna är att tvätta bilen i skuggan, tvättar vi bilen i solljus så.

Undvik att tvätta bilen på garageuppfarten, gatan eller andra hårda ytor för att inte miljön ska ta skada. Men om man har väldigt långt till en tvätthall så kan man köra upp bilen på en gräsmatta eller grusplan. Om du helt saknar möjlighet att tvätta bilen på en biltvätt är det bättre att välja gräsmattan istället för gatan.

Tvättar du bilen på gatan hemma? Detta eftersom det giftiga vattnet då . Sjunkande grundvattennivåer gör att bevattningsförbud har införts i Halmstad och Laholm. Förbudet gäller bland annat . Tycker också att man kan åka till tvätthallen och tvätta bilen.

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma finns det en del saker att tänka.

Vid enstaka rengöring sommartid kan du ställa dig på en gräsmatta. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor. Näst bäst är att tvätta bilen på en gräsmatta eller på grus så att vattnet kan sjunka ner i marken. Föroreningar bryts nämligen ner snabbare i mark än i vatten.

Markus Böling, vd för Närpes Vatten, ger en försiktig uppmaning till abonnenterna om att vara lite mer sparsamma med vattenanvändningen. Vill du trots allt tvätta bilen hemma, håll till på gräsmattan , grusgången eller på annan plats där marken är genomsläpplig. Marken hjälper till att rena vattnet. Om du tvättar bilen hemma på garageinfarten eller på gräsmattan sprids rester av olja, tungmetaller och andra miljöfarliga kemikalier till . Om du måste tvätta bilen hemma vid något enstaka tillfälle så är det bästa alternativet att göra det på en grusplan eller gräsmatta som ligger långt från . Skadliga ämnen i tvättmedlen och i smutsen på bilen rinner då rakt ut i våra vattendrag.

Du får inte tvätta din bil på garageuppfarten, det står i miljöbalken. Man får tvätta bilen på tillexempel en gräsmatta , jordlagret tar de värsta . Det näst bästa är att tvätta bilen på en gräsmatta eller på grus så att vattnet kan sjunka ned i marken. I sista hand kan du tvätta bilen på annan mark än asfalt, till exempel på gräsmattan. Det sistnämnda är inte att rekommendera, men bättre än att tvätta på gatan . Vill man trots detta tvätta hemma, ska man stå på en gräsmatta eller på mark där tvättvattnet kan tränga ner i marken, infiltrera.

Tänk dock på att om bilen tvättas . Om du i undantagsfall behöver tvätta av bilen hemma, gör det på gräsmattan så att tvättvattnet inte kan rinna orenat ner i ett dike eller en gatubrunn och vidare ut. Jag tvättar alltid bilen på en biltvätt, säger hon.

Vill man ändå tvätta hemma är rekommendationen att hålla sig på gräsmattan. Om du inte har tillgång till en tvätthall ellet automattvätt är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på gräsmattan eller en grusplan. Gör gräsmattan och miljön en tjänst – tvätta bilen hos oss istället!

Vi tar hand om smuts och kemikalier i våra reningsverk istället för att det hamnar i. När du tvättar bilen direkt på garageuppfarten eller gatan rinner förorenat. Ett hyfsat alternativ i tredje hand är att tvätta bilen på den egna gräsmattan eller .