Tvätta bilen hemma miljövänligt

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma , gör det då på en gräsmatta eller. Tänk på att tiden som ett miljövänligt avfettningsmedel ska verka på bilen ofta är. Att tvätta bilen hemma på gatan, kanske på uppfarten på din tomt, må visserligen kanske spara.

Svanens råd för att tvätta bilen miljövänligt. Genom att tvätta bilen själv på gatan riskerar man att olja och andra miljöfarliga ämnen läcker ut i. FYRA AV FEM BILÄGARE vet att det är mer miljövänligt att tvätta bilen på en biltvättanläggning än hemma på gatan.

Inför sommaren passar många på att ge sin bil en riktig uppfräschning. Men fortfarande väljer två av tre svenskar att tvätta sin bil på gatan. Lär dig tvätta bilen på rätt sätt så slipper du bli en miljöbov. Här kommer lite råd och tips för dig som vill tvätta bilen. Tvätta din bil miljövänligt.

Om du väljer att tvätta bilen hemma finns det en del saker att tänka på. Men trots det så väljer procent att tvätta bilen på gatan, en så kallad. Som vi tidigare nämnt bör du undvika att tvätta bilen hemma eftersom vattnet .

Om du tvättar bilen hemma på gatan rinner vattnet utan rening rakt ut i våra sjöar och badvatten. Vattnet är fullt av kemikalier som är farliga både för oss . Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga . I flera kommuner är det till och med ett miljöbrott att. Så tvättar du bilen miljövänligt. Välj biltvätten, antingen en automattvätt eller gör-det-själv-hall.

Där separeras vattnet från olja och giftpartiklar. Så här gör du för att tvätta skonsamt, effektivt och miljövänligt. Om man ändå vill tvätta sin bil hemma rekommenderas att man står på . Med fultvätt så menas att tvätta bilen på gatan och låta orenat vatten rinna rakt ut i. Fortfarande tvättar mer än procent av svenskarna bilen hemma trots att.

Svanen vill visa på miljönyttan med att tvätta bilen i en anläggning som. När du tvättar bilen på gatan är risken stor att det smut- siga tvättvattnet rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav via dagvattenbrunnar. Vill du ändå tvätta bilen hemma , bör du göra det på en gräsmatta eller . Välj istället att tvätta bilen på en fordonstvätt som renar.

Du kan göra mycket hemma och i vardagen för att vara mer.

Det bästa sättet att tvätta din bil miljövänligt är att göra det på en biltvätt som har .