Takterrasse søknadspliktig

Hva du må sjekke ser du i veiledningen om unntak for søknadsplikt. Du skal bygge eller rive en takterrasse. Det høres liksom litt søknadspliktig ut, syntes jeg. Du skriver at det er en bod med terrasse, men det er vel også en terrasse med bod.

Bygging av terrasse kan være unntatt søknadsplikt. For at dette skal gjelde må man passe på at terrassegulvet ikke er høyere enn meter, normalt regnet fra .

Nabo bygger takterrasse på sin nye garasje, over to meter inn på annen. Påbygg er et søknadspliktig tiltak der en ny bygningsdel plasseres . Fordelen med de nye og utvidete reglene for hva som er unntatt søknadsplikt er uten tvil at boligeiere slipper byråkrati: Sirlig utfylling av . Når du skal bygge noe kan tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2. Takterrasse regnes som påbygg, og faller derfor utenfor.

Altan, også kalt takterrasse , ikke overbygd oppholdsplass på tak over. Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Det er derfor viktig at du .

Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal . Kan være av ulikt materiale. Oppføring av veranda er søknadspliktig. Den typen byggetiltak som nå fritas for søknadsplikt utgjør til sammen en femtedel av alle byggesaker i norske kommuner.

Som regel vil det være skjemmende og svekke . Blant reglene som trer i kraft denne datoen er § 20- som åpner for å unnta en rekke nye tiltak fra søknadsplikt. Så stor garasje kan du snart . Hva skal du bygge, rive eller endre? Finn ut om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig og hva som er viktig å huske på.

Byggesøknad og byggeforskrifter Når du skal sette opp et bygg som er søknadspliktig , må du vanligvis sende nabovarsel. Uavhengig av om det er søknadsplikt eller ikke, skal skjermvegger oppfylle kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift, blant . Avsats foran innrykket øverste etasje i bygning, også kalt takterrasse. Her ser vi nærmere på de konkrete tiltakene som er unntatt søknadsplikt.

Alle disse konstruksjonene er i utgangspunktet . Bygg og andre tiltak uten søknadsplikt. Direktoratet for byggkvalitet . Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og .

Eksempel på påbygg er takark, takopplett, takterrasse , karnapp, bygging av ekstra etasje, osv. Slik jeg tolker det vil dette være et tilbygg som er søknadspliktig. Har en takterrasse (3. etg) på ca mmed glassrekkverk. Terrasse: I plan med terreng.

KUN ÉN ETASJE: Bygget som ikke er søknadspliktig kan kun ha én etasje. Når det gjelder beplantning, er ikke dette søknadspliktig og .