Stumpvinklet trekant 3 højder

Hvad er højden af en trekant , og hvor mange forskellige højder har en trekant ? En trekant har altid tre forskellige højder alt efter hvilken af de tre sider, man . Trekant bliver en stumpvinklet. Der står så, at jeg skal tegne treakantens højder. En der kan fortælle mig, hvordan jeg gør det?

Det er tilfældet for to af højderne i en stumpvinklet trekant.

Højde i en stumpvinklet trekant. Prøv at flytte rundt med et af trekantens vinkelspidser. En højde i en trekant går fra en vinkelspids til den modstående side, hvor den skærer . I en stumpvinklet trekant er den ene vinkel stump, dvs.

Arealet af en trekant er givet ved en halv højde gange grundlinje, hvor grundlinjen er . Hvordan man laver højder i en trekant i geogebra. Stumpvinklet en vinkel større end 90°. Jeg ville gerne vide, hvordan man finder højden på en trekant , hvis man kun har.

Tegn en trekant, som ligner den ovenstående, og indtegn de tre højder i trekanten. Regn opgaver Vis alle opgaver. Vi ønsker at finde arealet af denne trekant.

Vi husker på, at arealet af en trekant er en halv højde gange grundlinje. Hvor skærer højderne hinanden i den a spidsvinklede trekant? Sinusrelationerne er nemlig beslægtede med formlen for en trekants areal. Eksempel Hvis man skal finde højden af denne pyramide, kan man nemt indlægge et par.

Hvis en af vinklerne er over 90°, kaldes trekanten stumpvinklet. Vi skal se, hvordan man beviser cosinusrelationen for en stumpvinklet trekant. Vi bruger betegnelserne på fig. I dette afsnit vil vi beskæftige os med trekanter , der ikke nødvendigvis.

Figurerne i margenen viser en trekant , hvor vi har tegnet højden h. Ovenstående rimeligt vellykkede trekant ABC har tre højder tegnet in med det fælles . Konstruer en trekant ABC med tilhørende højder ha, hb og hc, idet højderne. Hvad sker der, hvis trekant ABC er stumpvinklet ? Da vi nu kender højden h og grundlinjen g, så kan vi indsætte værdierne i formlen for en trekants areal. Eleverne indtegner de tre højder i hver trekant, som.

Beregn arealet af hver af de tre trekanter ABC , DEF og GHI.

Trigonometri L- Bestemmelse af højde.