Spennvidde hulldekker

Hulledekke produseres maskinelt i vår fabrikk. Betongens tyngde gir våre hulldekker støydempende egenskaper. Orienterende bæreevne for hulldekker. Blå kurve : Skjær er dimensjonerende.

Avhengig av belastning og spennvidde , kan hele elementet utveksles for å . Dimensjoneringsdiagram hulldekker.

Produseres med langsgående forspent armering og har stor spennvidde , dette er. Dette gir fleksible romløsninger uten forstyrrende bærekonstruksjoner. Nov Last- og spennvidde -diagram for HD200-HD500. Kurvene angir maksimallast ( bruksgrense) som kan påføres. Ved dimensjonering skal det.

Hulldekker benyttes som etasjeskiller. Et kort sammendrag av intervjuene viser at fordelene med hulldekke gir rask fremdrift. Forspente hulldekker har stor spennvidde. Dessuten har hulldekker lange spennvidder, noe som reduserer behovet for mange .

SDT-dekkene har lang spennvidde og høy lastkapasitet med lav egenvekt. Et hulldekke er et forspent dekkeelement som er velegnet og stabilt til dekker og tak. Elementene har mer enn stor nok kapasitet for vanlige. Jun BubbleDeck, hulldekker og flatdekke vurderes både med hensyn på bundet. Egenvekt og anbefalt spennvidde for aktuelle hulldekker.

Sep I det siste har jeg begynt å se litt på hulldekker. Dette ser jo ut til å være mye mer solid men . May spennvidde for den mest robuste plattendekke- modellen er i følge Åkra Sementstøperi, meter. May Figur – Forhold mellom spennvidde og bruksgrenselast for hulldekker. Figur – Forhold mellom spennvidde og last for DLB-Bjelke . I kontorbygg og boligblokker er det mer og mer vanlig med hulldekker på stål bæresystem av hattebjelker og søyler. Den mest brukte profiltypen er HSQ.

Således blir dekkeelementer som hulldekker , lett- betongelementer eller. Bæreevne, spennvidde og stivhet dimensjoneres ut fra hvilke krav som stilles til . Tabell for beregning av gitterdragere. Last ned NTF Bjelkelagstabeller gitter . Tverrsnittsverdier av hulldekker og DT- elementer.

Spennvidde hulldekke uttrykkes ved fargekodede kurver. Alle oppgitte kapasiteter er å forstå som BRUDDGRENSELASTER.