Retvinklet trekant vinkler

Dette er fordi man kan indtegne den retvinklede trekant i enhedscirklen, på en måde så. Vi ser på definitionen af de trigonometriske funktioner i en retvinklet trekant. Beregning af sidelængder og vinkler ved brug af Sinus, Cosinus og Tangens.

Indtast mindst to størrelser. Navngivning af vinkler og sider. Den lange side kaldes hypotenusen, og de to korte sider kaldes kateter. Retvinklet trekant , den rette vinkel markeres tit med en firkant.

Din digitale matematikportal til alle klassetrin i grundskolen. Sider og vinkler i en retvinklet trekant. Cosinus, sinus og tangens i en retvinklet trekant. En retvinklet trekant er en trekant hvori ét af de tre hjørner danner en ret vinkel, dvs. A i et retvinklet trekant ved hjælp af trigonometri.

Her ser du, hvordan du konstruerer en trekant med vinkel på grader og en anden vinkel på 30. En trekant har tre sider og tre vinkler. I retvinklede trekanter er der ALTID én grader vinkel – den kaldes en ret vinkel. Herunder kan du straks prøve at forme en retvinklet trekant for at se sammenhænge mellem længder og vinkler.

Du kan samtidig kalde et koordinatsystem frem . De formler til udregning af sider og vinkler i retvinklet trekant. De opgavetyper vi løser ved hjælp af cosinusrelationen . Man kan også måle vinkler i radianer og 180° = π radianer. Sinus til en spids vinkel i en retvinklet trekant er modstående katete divideret med.

Når du skal beregne den sidste side og de resterende vinkler , er det en god idé at tegne en figur og . Enhedstrekanten er en retvinklet trekant , hvor hypotenusen har længden 1. Hvis man kender længden af en side og størrelsen på en af de vinkler , der ikke er. Der findes forskellige typer af trekanter. Man giver dem navne efter deres sider og vinkler. Spidsvinklet alle tre vinkler er mindre end 90°.

I en ligesidet trekant er de tre . Beregn de to sidste vinkler og den sidste side. I en retvinklet trekant DEF med∠. Vinkelsummen i en trekant er 180°.

Trekanten kaldes spidsvinklet, retvinklet eller stumpvinklet, alt efter om alle tre vinkler i trekanten er mindre . Du gør det ved at trække de vinkler fra 180. Samt beregning af areal for en retvinklet trekant. Eksempel på beregning af sider og vinkler i en trekant hvor to sider og en mellemliggende vinkel er kendt. Når en ret linje er oprejst på en anden ret linje så at de vinkler der ligger.

Du har tidligere lært, hvordan man måler og tegner vinkler.