Isolering självbärande plåt

Med takisolering av stenull från PAROC isoleras låglutande tak effektivt samt fukt-. Sortimentet omfattar obrännbara stenullsprodukter som . Vi jobbar uteslutande med isolerade papptak och tav (takavvattning) av högsta kvalité. Vi använder självbärande TRP- plåt (högprofilerad). Det krävs särskilda förberedelser vid projektering av infästningsdon för utvändigt isolerade och låglutande tak på självbärande hög profilplåt , betong, lättbetong .

Profilplåt har självbärande takplåt för allt ifrån mindre industribyggnader till stora. Kan användas för oisolerade eller isolerade tak tex förrådsbyggnader, carport. Takelementen består av en cellplastkärna med plåt på över- och undersida som är. Självbärande – Inga kostnader för takstolar.

Konstruktionerna har heltäckande kompakta isolerskikt på bärande underlag av TRP- plåt , betong eller träbjälklag ( tilläggsisolering ). Denna profil är ett viktigt element i yttertakskonstruktionen. Profilen lämpar sig väl för en ovanpåliggande isolering och yttertak. Fribärande på upp till m.

Tilläggsisolering av låglutande tak utan vin utvändig isolering (varmt tak). Bärande takplåtar utgör huvudprodukten in en kostnadseffektiv taklösning som t. Borga TR 1är till för industriella och kommersiella byggnader med överliggande isolering och taktäckning. Den är självbärande och kan monteras direkt på . Vi har även stark självbärande takplåt och takpanneplåt! VM-kampanj på vår mest populära tak- och väggplåt – Ekonomi.

Tänkte bygga ett litet tak och har börjat fundera på att köra med självbärande plåt. May konstruktioner på tak med isolering och tätskikt. Lindabs högprofiler finns i galvaniserat utförande och i interiörvit polyester och kan erhållas . Då fungerar beläggningen som isolering och delvis också som fuktspärr.

Om det nu är självbärande plåt blir det nog svårt att rigga upp . Profilen har en täckande bredd på 9mm och kan användas för oisolerade eller isolerade tak tex. Vid stora spännvidder är TRP- plåt , även kallad självbärande plåt , ett bra alternativ. Skyddet underifrån erhålls genom en kombination av plåt och obrännbar isolering.

Försänkt Ränndal Svart Försänkt ränndal i svart plåt , läggs emellan två takytor som ligger i vinkel och leder därmed v. Tabellerna gäller för jämnt utbredd last vid plåt upplagd i ett, två eller tre fack. En högre profil med bättre bärande egenskaper för isolerade och oisolerade yttertak med.

En hög och stark takprofil med mycket god bärförmåga. Bjälklagsplåt för träkonstruktioner. Roths självbärande bjälklagsplåtar för golv . Takplåt i varmförzinkad och målad stålplåt i svart kulör och med form likt enkupiga takpannor.

Montering av 270mbandad plåt , isolerat samt självbärande tak på 5h i både mörker och frost. Tack vare vår eminente monteringsledare Niklas Ruthström. Arkadprofilen är en korrugerad trapetsplåt som har böjts till en mjuk båge, utan veck. Vid tilläggsisolering av fasader är en arkadprofil med färgen på rundningens .