Bygge carport regler

En ny anvisning gir oversikt over de nye reglene for bygging av carport og garasje. Finn ut hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke. Når du skal bygge en carport , er størrelsen noe av det første du skal tenke på.

Men når du gjør denne beregningen, skal du passe på å ikke . Denne beskrivelsen er hentet fra Trefokus. Når man skal bygge en carport er det viktig å ta hensyn til bebyggelsen eller, og til tomtens naturgitte .

Kjør bilen i inn i tørt vær med en carport. Vi gir deg byggeveiledninger og tips til hvordan du kan bygge din egen carport. Byggforskserien forklarer hvilke regler som gjelder og hvordan du bør bygge. Sjekk om du må sende byggesøknad for garasje eller carport , om du kan søke selv. Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som.

Du må godt bygge en carport eller skur tættere på skel end meter. Nye regler gjør at naboen kan bygge større uten hverken å søke kommunen eller spørre deg. FOTO: Carl Martin Nordby NYE REGLER : Fra 1.

Jeg tenker på å bygge en enkel carport på siden av huset. Jeg anbefaler å lese gjennom disse sidene fra Byggforsk . Vi planlegger å bygge en carport. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for. Du må også søke hvis du ønsker å bygge innenfor byggegrenser langs sjø og vassdrag.

Sjekk først om det er egne regler for garasjer i reguleringsplanen for eiendommen din. Når må man søke om å bygge frittliggende garasje? Bygg større enn mkan ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4. Reglene for avstand til veg og nabogrense vil da håndheves strengere enn hva . Er det noen regler som gjelder her, eller kan de bygge fritt? Altså blir det en oppdatering fra carport til garasje.

En carport kan gjøre vinteren enklere med mindre snø og is på bilen. Det kan finnes lignende regler ved elver og innsjøer. Der er både regler for, hvor tæt på skel du må bygge , hvor højt byggeriet må.

Ved opførelse af for eksempel en garage eller en carport skal . Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Planlegger du å bygge større garasje enn m², skal garasjen plasseres meter fra nabogrense. Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å bygge på egen eiendom.

De nye reglene trer i kraft 1. Ikke plass til carport hos meg da. Ved å bruke reglene taktisk kan du bygge ganske mye uten å søke. Oppføring av garasje eller carport er et søknadspliktig tiltak. Beroende på var och hur stort du ska bygga finns det olika regler för garage och carport – exempelvis om det klassas som friggebo Attefallshus, tillbyggnad .