Věžová střecha

Střecha, nosná střešní konstrukce, střešní plášť, požadavky na střechy, rozdělení. Věžová střecha vytvořená jehlanem s osmiúhelníkovou podstavou. Ploché střechy , jednoplášťové, dvouplášťové střechy , krovy, tesařské spoje, sedlová, pultová, valbová, polovalbová, mansardová, stanová, pilová, věžová. Známá je též soustava vlašská, používaná na nízkých střechách.

Na střechách štíhlých, například věžích, se používá soustava věžová.

Pod pojmem šikmá střecha se dnes označuje střecha se sklonem vnějšího. Nejzákladnějším rozdělením střech je dělenídle sklonu: X plochéstřechy– střechy se. X polovalbová střecha, X jehlanová( věžová ) střecha , X kuželová střecha, . Dělení střech podle spádu l – rozpon střechy v – výška střechy.

Preložiť slovo „ vežová strecha “ zo slovenčiny do ruštiny. Pultová střecha (všechny druhy krytin, štítové lemování, okapní žlab) 2. Taška patřící k historicky nejstarším a nejvýznamnějším krytinám. Jedná se o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv.

Použitelnost střešních krytin dle sklonu střechy. O problematice šikmých střech bylo napsáno mnoho článků i několik. Poslední dohlížitel, bezpochyby ochromen hrůzou při pohledu na to, že jeho bratři . V tomto prípade sa už upúšťa od pomenovania strechy „ihlanová“ alebo „stanová “. Zvykne sa používať pojem „ vežová strecha “. Variantou jsou střechy mnohoúhelníkové případně kuželové. Pokud sejedná o střechu strmou, označujeme stanovou střechu jako věžovou. Virtuální prohlídka vás tam dostane hned.

VÝKRESY STŘECH A PLECHOVÝCH KRYTIN. Střechy , pultová, sedlová, mansardová, pilová, věžová , stanová, valbová, půdorys, svislý řez, vazba, krov a. Rozdělení sklonitých střech podle geometrického tvaru věžová. Požadavky na zastřešení objektu.

STŘECHA – vrchní zakrývací část stavby s krovovou konstrukcí a svrchní. Střecha a její vrstvy musí odolávat mechanickému. Věžový vodojem v areálu, demontáž střechy a nádrže. Rekonstrukce vodojemu v areálu vodáren.

Na první pohled vás zaujme stanová střecha s vikýři a hodinami a pak vyhlídkový ochoz s arkádami v posledním patře věže.

Terminológia hrán strechy : .