Vatten under husgrund

Grundvatten tränger in underifrån, vad göra? Vatten rinner på berget in under huset! Det finns två naturliga sättför fukt att komma in under ett hus.

Dels kan vattnet rinna dit på grund av olämplig tomtplanering, dels kan det komma . Att stoppa vatten att komma in i hus som ligger i en bergssluttning är svårt.

Dels rinner vatten på berget och dels rinner det inne i sprickor i . Vi har fått mängder med vatten under huset. Huset står på plintar och det är öppet runt om. Att ha fukt under ett källargolv är aldrig ett bra tecken. Det har troligen varit en källare ca 5m hög under.

Att ditt hus får ta emot stora mängder vatten på pga av att snön smälter? Flera husägare i Höllviken drabbas nu av vatten som tränger upp under golvet. Den som får sitt hus översvämmat .

Led bort vattnet från husgrunden på ett enkelt sätt. Det vatten som kommer i form av regn och som löper ifrån hängrännorna runt . Hus drabbas ofta av fuktskador i krypgrunden. Om en byggnadskonstruktion utsätts för fritt vatten under en längre tid kan de olika materialens . Exempel på olika typer av husgrund är krypgrun källare, plintgrund eller platta. Korsvirkeshus står på liknande grund , det räcker med en bärande grundsten för.

Fukten under huset beror också av vatten som rinner in , antingen på eller . Om det rinner in eller trycker upp vatten i krypgrunden bör man se till att dränera. Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra plats för vattnet. Att exakt veta vilken mängd vatten som dräneringssystemet behöver ta om hand är naturligtvis inte möjligt.

En enda uppfuktning under några . Värmeisolering under en grundplatta ger, rätt dimensionerat, bra koll på . Hus från den tiden har nämligen sällan isolering under betongen. Precis som hängrännor och stuprör leder bort vatten från taket leder dräneringen hela tiden bort vatten från grunden. Allt sker under mark, och när det fungerar . Med Bender Sockelelement bygger du en säker grund.

Grunden är en viktig del av en byggnads konstruktion och skall klara av att bära upp sin byggnad under kanske 1år. Lägg ut rör för vatten , avlopp och el samt dränering. Detta händer av många anledningar, men kärnpunkten är att vatten i marken är under tryck (på grund av vattnet ovanför det och tyngdlagen).

EPS-cellplast har låg, i praktiken helt försumbar vatten – upptagning.