Våtromsnormen 2017

Bygg vannskadesikre og funksjonelle våtrom med lang levetid. Kravene i byggteknisk forskrift gjelder i utgangspunktet alle arbeider i eller i tilknytning til våtrom , uavhengig av søknadsplikt. Et eksempel på dette er at våtrom skal ha sluk.

Kanskje alt blir bedre når TEKblir TEKog trer i kraft fra 1. Vår ideelle oppgave er å fremme det optimale våtrom. Fagrådet for våtrom er en flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon.

Vann på gulvet i våtrom må ledes til nærmeste sluk. Målet er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til . Hva er våtromsnormen , og hva slags dokumentasjon kan du kreve på våtromsarbeidet? Dersom du skal pusse opp et eksisterende bad eller våtrom , er disse arbeidene ikke lenger . Andre konstruksjoner i våtrom.

I nybygg: her brukes det som . Figursamlingen er nyttig for alle som arbeider med våtrom og for . For våtrom følger søknadsplikten av pbl 20-første ledd bokstav a, jf.

Krav om sluk i gulv på våtrom (ba dusj og vaskerom) er erstattet med krav om at. Arbeid med vinylbelegg i våtrom skal utføres av fagutdannet personal. Det stilles krav til dokumentasjon av produkter og utførelse. Still krav om at arbeidet utføres etter våtromsnormen og at alle som settes. Med gode råd får du et tørt og trygt våtrom.

Skal du pusse opp badet, er det i hovedsak to ulike gulv . Kommunal- og regionaldepartementet har varslet at reglene knyttet til søknadsplikt for å pusse opp våtrom blir endret. Disse nye reglene er ikke enda på plass, . Våtrom krever litt mer enn andre rom. VG) Regjeringen sier ha det til badet og lar deg pusse opp våtrom på eget ansvar igjen. Dermed vil selvbyggerne kunne spare titusener av . TEK- endring av preaksepterte ytelser for våtrom.

Veiledningen til TEKsom DiBK publiserte 1. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner. Vi tar på oss hele oppdraget! TEK med tilhørende veiledning.

Bad er noe av det viktigste du kommer til å gjøre i ditt hjem, sørg for å gjøre det skikkelig.