Vad är cellulosaisolering

Värdet på glasull är 6joule per kg, stenull 8joule per kg. En naturlig isolering baserad på cellulosafiber från lokalt insamlat och sorterat tidningspapper. I Sverige består isoleringen av mestadels . Cellulosaisolering är både ekonomi- och energisparande.

Borsalt är tillsatt för att få brandhämmande egenskaper. Vid sidan om mineralull och glasfiber finns alternativ tillverkade av cellulosafiber.

Vad påverkar isoleringsförmågan? Konvektion Konvektion innebär oönskade luftrörelser i materialet. Detta kan orsaka problem genom . För att cellulosaisoleringen ska kunna hålla vad som utlovas behövs.

Den som är ansvarig för inblåsningstekniken på ISOCELL är Herbert Kriechhammer. Det är gjort av återvunnet . Vad sägs om Livstidsgaranti och bästa brandklass för organiska . Hus som andas är ett begrepp som till sin början användes för att beskriva en.

Ventilationen tillför under vissa förhållanden mer fukt än vad som förs bort. Anledningen kan vara att cellulosaisolering är lufttätare vilket innebär att materialet . En förnyelsebar isolering baserad på cellulosafibrer från lokalt insamlat och sorterat tidningspapper. Idag finns ett stort utbud av isoleringsmaterial som är anpassat för olika. Dessutom är vi lösullsinstallatör av cellulosaisolering. Ljudisoleringsegenskaperna är också bättre för cellulosaisolering p. Cell – ny producent av cellulosaisolering i Sverige.

Vad är råvaran till er isolering? Vad betyder miljöanpassat, ekologiskt och sunt byggande inom. Tekniken kallas cellulosa isolering. Vi är typgodkända, och befinner oss i Dalarna. WARMCEL består av cellulosafiber från återvunnet papper . Materialet är en mjuk fiber som inte irriterar slemhinnor eller hud.

Den har ingen negativ påverkan på miljön. Men vad gör ett isoleringsmaterial till ett miljövänligt isoleringsmaterial? Båda cellulosaisolering och glasull har potential att produceras på ett sådant sätt att de i framtiden blir en del av . Vet inte vad kostnaden blev för golvet men det är billigt iallafall tycker . Renovering av hemmet är viktigt, men så är det även att renovera landmärken.

Då kan man kanske fråga sig vad cellulosaisolering faktiskt är. Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet ”Isolerhandbok för. De har alla sina fördelar och nackdelar, men gemensamt för dem är att de hjälper dig att hålla kvar värmen i.