Utöva makt synonym

Vad händer till exempel med nationalstaternas möjlighet att utöva makt när det territorium som utgör grunden för deras suveränitet blir alltmer irrelevant i en . Föreslå en synonym eller ett motsatsord till makt. Att det faktiskt är makt och styrka man utövar tillsammans. De började tolka individers påstådda försök att utöva magi som tecken på att de stod i förbund med Satan. Oinskränkt makt är mycket lättare att utöva när man .

Se alla synonymer för ordet utöva makt , några exempel: regera. Ofta blir denna maskulinitet synonym med en traditionell maskulinitet där . Makt i meningen makt över är ett relativt begrepp, som förutsätter minst två. Om man skall kunna utöva makt måste man ha resurser att utöva den me det vill . Synonymer och motsatsord till maktutövning. Hitta synonymer till fler ord gratis i synonymordboken.

Se fler synonymer , motsatsord och betydelser till regera.

Managementiskan, och dess aningen gråare kusin ekonomiskan, är framför allt ett sätt att utöva makt. Det kan låta tomt och ytligt, men samtidigt bär språket med. En tyrann (av grekiska: τυραννος, tyrannos) är en egenmäktig envåldshärskare som utövar absolut makt och regerar genom tyranni. A Dual Strike on and off the pitch.

Exempel: wield power ( utöva makt ). Betydelse, synonymer och översättningar finns. Människor kan höra krav vad vi än säger. Kunskap och makt handlar om detta, är aspekter av livet och vardagen som. Det är ett sätt att utöva makt , som går på att säga att någon ANNAN har . Vi hittade synonymer för ordet regera som du kan använda i korsordet.

Till detta kommer emellertid att det ju finns en synonym till godi, nämligen godordsmadr . Tillhörande tantklubb och utövar makt genom stort socialt kontaktnät. Makt utövas direkt när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även. Grunden för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser, med vilka A kan . Att ägna sig åt välgörenhet är att utöva makt.

CIA, Echelon och svenska FRA kan tänka sig att utöva.

Den som har fjärrkontrollen har makten ! Den makt – och dominansrelation som bygger på kön försvinner i beteckningen familjevåld. Termen är definitivt inte synonym med familjevåld. Karisma kan ses som ett sätt att utöva makt.