Skorstenshöjd bbr

BBR ställer krav på höjd och placering på skorstenar för att erhålla en god funktion och spridning av rök- och avgaser. Skorstenens höjd har flera viktiga . Runt meter brukar ofta vara minimum för skorstenshöjd gällande. Det är viktigt att man följer de regler som finns BBR för er installation då . Vid hänvisningar till BBR reserverar vi oss för felaktigheter som beror på. Regler för beräkning av skorstenshöjd för eldstäder med en märkeffekt över kW .

De senaste reglernas om skorstenshöjd är följande: nu räcker det med meter högre än takytan där skorstenen bryter ut, under förutsättning att . Här är tre sätt att uppfylla BBR ´s krav angående skorstenshöjden:. När föreskrifter och allmänna råd i BBR kap har tillämpats. Certifierade, typgodkända eller . Re: skorstenshöjd , nya regler.

Nyckelord: skorsten skorstenshöjd eldstad. BBR (boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). Eldstaden tillförs erforderlig mängd förbränningsluft, S, BBR 5:421.

Branschråd: Vid mindre skorstenar som överstiger m accepterar sotningsbranschen . Rök- och avgaskanals täthet. Kontroll av skorstens höjd över tak. A-ritning (arkitektritning).

Underlagets bärförmåga och brandmotstånd samt att tillräcklig mängd. För att kontrollplanen ska ha. Exempel på hur en kontrollplan kan se ut. Rökkanal – tvärsnitt, material och placering. Material i rök- eller avgaskanaler).

Yttemperatur rök-‐ och avgaskanal. Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att erhålla god skorstensverkan och . Skydd mot uppkomst av brand. Drift och skötselinstruktioner,.

Sakkunnigintyg, rökkanal och eldstad. Entreprenörens egenkontroll. Monteringsanvisning skorstenstillverkaren. Regler om skorstenshöjd finns även i avsnitt 6:743.

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna rå BBR.