Skladba stropu trapézový plech

Nosná vrstva střech, stropů , pater. Konstrukční nosné plechy najdou své uplatnění jako nosná vrstva stropů , pater i střech. U nevytápěných objektů s jednoplášťovou střechou, kde není použití difuzní fólie možné, je možné použít trapézový plech s tzv.

Střechy z trapézových plechů. Také u stropů z trapézových plechů lze vyšší hodnoty požární odolnosti dosáh-.

I profily trapézový plech (výška vlny mm), přivařit je . TRAPÉZOVÝ PLECH PŘIVAŘIT PŘES PODLOŽKU K OCELOVÝM PROFILŮM V KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ! Jde mě o to, aby ta skladba stropu byla co nejlehčí, samo funkční a trvandlivá. Kalota může mít shodný odstín laku jako trapézový plech ve stupnici RAL nebo jí.

Tyto protipožární obklady lze navíc montovat na trapézový plech bez. Ocelový trapézový plech , rozměry podle statického výpočtu 4. Libovolná skladba střechy nad parozábranou 8. Při požáru dochází u nechráněných střech a stropů z trapézových plechů již během několika minut k jejich destrukci.

Přitížená skladba s kačírkem – hydroizolace z fólie nebo asfaltových pásů. Pro každý trapézový plech jsou udávány následující charakteristiky:. Vybíraný je trapézový plech s takovou šířkou podpory, která se nejvíce blíží vstupu od . Nová řešení pro požární ochranu stropů. Zkoušky požární odolnosti dle EN. Zateplenie stropu – tepelná a akustická izolácia stropu v garážiach a pivniciach . Důležité je aby vybrána konstrukce stropu splňovala po celou dobu své.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU. NP – výrobní prostory) tvoří plášť pouze trapézový plech. Střešní krytinu tvoří trapézový plech uložený na střešních nosnících. Vnitřní povrch stropu je tvořen laminovými deskami tloušťky mm. Ostatní skladba pláště včetně hydroizolace má vliv pouze.

Odkapávání hmot z podhledů stropů a střech. Táto skladba strechy vznikla naklonením terasovitých striech s lepenou. Výhodou je, že trapézový plech netreba k stropu upevňovať v . Napojenie priečok na trapézový plech. Náš systém ochrany střech a stropů z trapézových plechů se vyzna- čuje nejen nízkou hmotností a malou stavební výškou, ale i přímou montáží .

Svařování spřahovacích trnů klikni – od 1:svařujou skrz trapézový plech. Spřažená ocelobetonová stropní . LTP– trapézový plech stropu. Skladba steny s inštalačnou predstenou:.

Zcela nově naleznete doplnění výsledků požární odolnosti dřevěných stropů jako samostatného požárního. Pokud se Vámi navrhovaná skladba. Protipožární napojení příčky na trapézový plech.