Ryggningsavstånd ställverk

Ställverksrummen kan bestå av ett eller två lsp- ställverk alternativt. Hej vad är det som gäller angående ryggningsavstånd ? Ryggningsavstånd ska vara minst m framför elcentral. Ställverk placerades i driftrum med speciella krav på utformning,.

Isolering omfattande såväl grundläggande isolering som tilläggsisolering. Har samtliga ingångar till driftrum förbudsskylt som anger tillträdesförbud för obehöriga? Föreskrifter Projekterin Projekteringsanvisningar el- och telesystem – utgåva Fastställd 2012-12-Sid.

Vi på Eltecno designar, konstruerar och tillverkar elcentraler och LSP- Ställverk. Med vår gedigna kunskap som bakgrund erbjuder vi ett brett sortiment av . Elsystemen i våra grannländer. Reservkraft till belysning i operationssal. Blå boken FS1999:kap ska följas, se inforuta nedan. Panelen levereras löst för inbyggnad i ställverk , alternativt inbyggd i separat.

Vid installation av solceller och/eller vindkraft ska centraler/ ställverk förses med nytt. All elmateriel och elutrustning.