Räkna ut höjden i en liksidig triangel

En liksidig triangel är en triangel där alla tre sidorna är lika långa. Hej, jag känner mig så dum när jag inte längre kan högskolematten färskt. Hur räknar jag ut höjden på en liksidig triangel som är t. Matteproblefastnat på likformighet och pyth.

Bokstaven G används här för att märka punkten där höjden och basen genomskär varandra. I en liksidig triangel är alla sidor lika och alla vinklar är 60°.

Om man har en triangel , som man vet sidlängd samt vinklar på, finns det något bra sätt att räkna ut höjden på triangeln? Mata in det du vet om triangeln för att beräkna sidor, vinklar, höjd , omkrets och area. Arean av en triangel beräknas lättast om man vet basen och höjden. Liksidig , Alla sidor är lika långa.

Höjden mot hypotenusan i en rätvinklig triangel delar den i två trianglar, som båda . Om du delar av en liksidig triangel med en höjd kan du använda. Jag använder pythagoras ekvation för att sedan räkna ut den andra kateten. När man räknar ut arean av en triangel använder man basen och höjden.

Med triangelns bas menar man någon av sidorna, oftast . Areasatsen Låt oss säga att vi har en triangel med två kända sidor och en. För att kunna räkna ut arean behöver vi först veta höjden på triangeln. Med hjälp av Pythagoras sats kan vi så räkna ut sidan h. Av detta får vi att höjden i en liksidig triangel med sidan 2a är h = a√3. En triangel som har alla tre sidor lika kallas liksidig. Skriver man att en vinkel är så förutsätts detta innebära radianer.

Med Pythagoras sats kan vi då beräkna delningslinjen ( höjden ) till. Cirkel är en figur som inte har några hörn alls, men man kan ändå räkna ut både. Visa att arean hos en liksidig triangel kan beskrivas med formeln A = x^2. Det kommer bli en liksidig triangel med sidor som är 3meter och varje vinkel.

Vill du räkna ut höjden får du använda dig av Pythagoras sats. Exakta värden på area (trigonometri). Beräkna ett exakt värde på triangelns area.

Man behöver nu bara räkna ut sannolikheterna för att få och 6. Eftersom två vinklar är lika stora så innebär detta att det är en likbent triangel. Om vi tittar på den här triangeln till höger så är det enkelt att se höjden på den eftersom. Halv liksidig triangel = 30°-60°-90°-triangel: Om man drar höjden mot basen i en liksidig triangel får man två rätvinkliga trianglar.

Var och en av dessa brukar . Figuren visar sig bli en triangel , som vi då kan kalla en metatriangel! Linjen av rätvinkliga trianglar bildar en höjd i metatriangeln, linjen. Man kan räkna ut att den har sidorna. Det ser du genom att räkna hela rutor och delar av rutor.

För att räkna ut arean på en triangel kan man använda formeln:. Höjden är det vinkelräta avståndet från basen till motstående hörn. Räkna ut arean för en rätvinklig triangel med denna kalkyl.

Triangelns area är en höjd multiplicerad med motsvarande sida dividerat med eller.