Putsbärande skiva

Aquaroc är en lätthanterlig skiva som består av en glasfiberarmerad. Utomhus – som putsbärande fasadskiva. Nätfäste, ink expanderdel 90mm x 8mm är avsedd för montering i underlag av lättbetong, betong, tegel etc. Putsbärande skiva för Serpovent EF.

Styv och hård skiva som är tillverkad av fukt- och vattenavisande stenull, helt obrännbar.

Grunden i StoVentec består av en putsbärande skiva av innovativt glasgranulat. Bakom skivan finns en ventilerad spalt in till stom- men. Skiva för brandskydd av bärande stålkonstruktioner i torra inomhusmiljöer. Ytterskivan kan även bestå av en putsbärande skiva i lättklinkerbetong som putsas direkt på fasaden för en fogfri yta.

Mellanliggande isoleringen varierar olika . Används som putsbruk i Weber Fasadsystem EF. Underlag: Therm 3mineralullsskiva. Att enbart behöva använda en sorts skiva till hela projektet.

Vad man istället använder idag är en putsbärande skiva med ventilation bakom vilket minimerar fuktproblemen. Ett sandwichelement med en bärande innerskiva, ingjuten isolering och en putsbärande skiva av lättklinkerbetong. Bluclad är en revolutionerande putsbärande fasadskiva av fibercement. Det ny överplanet kommer att förses med putsbärande skiva.

Fasadsystemet Capatect Duo är både ventilerat och dränerat, systemet består bland annat av en putsbärande isolerskiva som är spårad på baksidan, . Yttervägg utförs med LK-putsvägg, ett prefabricerat betongelement klätt med isolering och putsbärande skiva som sedan putsas. Ytterväggen har sammanlagt 3millimeter isolering i flera skikt, . Väggen putsas på plats för att få en helt fogfri yta. Betong är ett klokt material att bygga i. Ett system byggt på en cementbaserad putsbärande skiva och luftspalt. Det gör att eventuell fukt dräneras på ett naturligt sätt.

Det låter helt enkelt huset andas. Aquapanel och ett ytskikt av mineralisk nätarmerad. Den putsbärande skivan är fäst mot bakmuren med hjälp av vertikala eller . Cementbaserad skiva som är lämplig i extra fuktiga miljöer eftersom skivan har hög fuktresistens.

Tjockputsskiva PAROC Fatio är en skiva av obrännbar stenullsisolering och.

Med Fatio kan man skapa ett slätt putsbärande skikt för tjockputs, samtidigt som . Glasull för värmeisolering mellan träreglar, träbalkar och takstolar. Styv isolering av cellplast eller mineralull som fästs mot skiva (3). På reglarna sätts sedan en speciell putsbärande skiva så kallad.

Detta eliminerar ojämnheter och ger helt vertikala ytor, till och med vid extremt ojämnt underlag.