Puts på trähus

Ytputsen skiljer sig inte från puts på stenhus utom att man av tekniska skäl tycks ha. När det gäller trähus förefaller det som om tekniken först tillämpades . Men det kanske finns ngn specialteknik för trähus. Det finns annars ett antal nyare tekniker för att lägga puts på fasader, där man använder . Men att det ruttnar med putsfasad på trähus , är inte det att ta i?

Stenhus el trähus m putsad fasad? Webers putssystem består av kalkcementbaserade ånggenomsläppliga mineralputsskikt applicerade på mineralull. Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial.

Här finns över 1år av erfarenhet. Vi arbetar med beprövad teknik som ger . Väljer du att putsa eller mura fasaden på ditt trähus så slipper du måla om ditt hus med jämna mellanrum. Putsen håller i de flesta fall också längre än träpanel.

Funderar du på att putsa om ditt hus? Man armerade då med nät eller vassmatta före putsningen, så kallad reveterad puts. Numera används också en teknik där man fäster nät direkt på isoleringen.

Puts på trähus – revetering. Man putsar vanligen på tegel eller betongväggar, men även trähus kan ha putsad yta s. För att putsen ska fästa på ett trähus klär man först. Putsens funktion på en fasad är att skydda den bakomliggande.

Ett trähus rör sig mer än ett sten-. Under året har Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) gått ut med rapporter om omfattande fukt- och mögelproblem i ytterväggar med puts på isolering. Medeltida puts i Norrlanda kyrka på Gotland.

Det bästa armeringsnätet hör till Serporockmetoden (en modern reveteringsmetod med KC- puts på underlag av mineralullsskiva). En och samma puts kan medföra olika effekter om den används på två olika underlag. Därför är det viktigt att renovera med samma material . I våra ögon är Weber Serpovent ventilerade putssystem det absolut bästa alternativet om ni vill lägga puts på ert nybyggda hus med trädstomme. Lerklining användes invändigt på trähus för att täta mot drag och ge ett jämnt .

Bygger man ett nytt hus så kan man välja att . Vid åtgärdande av reveterade ( puts på trähus ) eller putsade fasader bör. Varför bygga trähus eller trähus med puts när du kan. Det är många som förutsätter att ett trähus har någon form av panel, och stenhus någon form av puts. Kjell Taawo, byggnadsantikvarie på Sörmlands museum, pratar om puts på. Trä, puts , tegel eller kanske fiberbetong?

Valet av fasadmaterial bestämmer inte bara utseendet på ditt hus utan även hur mycket jobb du . Ett tunt lager puts läggs på cellplast. Enstegsfasad är en fasad utan luftspalt. Sedan följer en gipsskiva, plastfolie, träregel med isolering och . Att putsa en vägg kan också vara ett billigt och effektivt sätt att vindtäta den. Välj helst puts – och murbruk som är baserat på kalk eller lera. Svar: Det är ett generellt begrepp för ett bruk som ger ett heltäckande skikt med minsta tjocklek på mm.

John Hunter, vd på Propio, berättar om projektet:.