Přeplátování trámů

Přeplátování – používá se pro spojení dvou. Vzhledem k tomu, že spodní prvek nese vrchní dřevěný prvek, může být horní trám oslabený více. Rozeznáváme úplné přeplátování , kdy . Při přeplátování úplném se z každého trámu vybere polovina tloušťky. Tento spoj používáme pro spojení sloupku (v ploše) čelem druhého trámu , .

Druhy: a) podélné – pro prodlužování trámů – sraz, plátování b) příčné – pro křižující se trámy – b) příčné – pro křižující se trámy – čepování, přeplátování. Kampování – Částečné přeplátování se uplatňuje, když je potřebné co nejmenší oslabení trámů. Kamp neboli ozub se vsazuje do lůžka jednoho z trámů , . U úplného přeplátování výřezy v obou trámech sahají do poloviny výšky každého trámu.

U částečného přeplátování z. Starší tesařské spoje trámů byly prováděny přeplátováním a mladší. Jednostranné nebo oboustranné přeplátování jištěné kolíkem se užívalo . K nej jedno-dušším barevným projevům patří přetírání spár mezi trámy roubené.

Nejjednodušším rohovým spojem je plné přeplátování stěnových trámců (v tomto případě nejčastěji kuláčů) s ponechanými přesahy roubení. Křížoví sraz se používá u podepírání trámu příčným průvlakem a dělí se. Délka přeplátování má být minimálně dvojnásobek tloušťky spojovaného materiálu.

Spojení trámů v roštu může být provedeno dvojím způsobem:. Minimální vzdálenost trámů u těchto stropů je 120cm, v případě, že jsou trámy. Kousek od něj je podpěrný sloupek do vazného trámu. V místě spojení se provede v jednom i druhém trámu výřez a trámy do sebe vsuneme v jedné rovině.

Vrchní trám je vždy nesen trámem spodním. Pomocí funkce , a dochází k přeplátování dvou dřevěných dílců (nebo také a ). Jeho výroba je podstatně snazší a je jedno, zda při přeplátovaní provedeme příčnou. Trámy s výměnou se spojují úplným šikmočelním přeplátováním nebo šikmočelním zapuštěním s . ZESÍLENÍ STROPNÍHO TRÁMU NAD 2. PŘEPLÁTOVÁNÍ NA POLOVINU ŠÍŘKY TRÁMU. Trámy jsou spojovány v nárožích přeplátováním na rybinu, pouze ve spodním věnci na jihovýchodním nároží se ojediněle objevuje přeplátování s ozubem na . Levnější varianty jsou tesány jenom na dvou ložných plochách. Spojování trámů mezi sebou se děje přeplátováním na rozích.

Slovník tesařských výrazů u stavby střešních konstrukcí, vazeb a trámů.

Na Vaší fotografii vidím jednak rovné přeplátování , jednak příložky. Detail návaznosti roubeného patra a zděného přízemí. Dobře patrné je zejména provázání příčné stěny i přeplátování rozměrově kratších trámů na koruně zdiva .