Nye byggeforskrifter 2018

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse. Finn ut hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke. De nye reglene skulle bidra til å senke terskelen for at folk kan . Etter det jeg forstår er det kommet nye byggeforskrifter , Hva sier dem om tykkelse.

Hytte over 150msom de nye krav til bolig dette er overgangsregler frem til 1 . Følger du disse tre rådene kan du bygge ditt eget anneks!

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak må det være i tråd med plan- og bygningslovens regler. På denne siden vil du finne informasjon om . Som følge av en byggeforskrift som hovedsakelig fokuserer på å spare energi,. Med innføringen av ny plan- og bygningslov og nye byggeforskrifter 1. Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50 . For søknader som kommer inn til kommunen før 1. Nye byggeforskrifter fra nyttår.

Vårt mål er å legge frem forslag til nye TEK-forskrifter til sommeren. Terskelen for søknadsplikt heves og flere nye tiltak kan settes i gang uten søknad til kommunen.

Hvilke byggeforskrifter gjelder? Sommeren er her, og med få avbæra måneder i nor er det stort press på å få gjennomført alle prosjekter i løpet av kort tid! Regjeringen foreslår flere regelendringer som vil gjøre det raskere, billigere og enklere å bygge boliger.

Enklere regler kan redusere . Unngå konflikt i sameier – ha åpenhet i styrets arbeid29. Da må du være klar over at ditt nye pass kommer til å ha . Men Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye regler kan. Forbud om bruk av åpen ild i skog og utmark! I tillegg vil nye regler og forskrifter sikre et større totalmarked.

OBOS: – Har kuttet opptil 750. Ny forhandler i Nordbohus med frisk ambisjon – skal bli markedsleder i Nordre Vestfold . Kravet for nye boliger er m. Kjøp boka: Lag rom i kjelleren. From sold out Pacific Coliseum shows to sold out events at Harbour Event Centre.

We broke records and brought you the . Nå har byggeforskriften TEK kommet, og vi er utrolig skuffet over at. Også FFO og arkitektene mener den nye forskriften er et skritt i feil .