Mindre frekvent

En annan konsekvens var att de personer som arbetade med populära besöksmål såsom Bjälbo fick många fler jobb än de som guidade mindre frekvent. Exempel på hur man använder ordet frekvent i en mening. Handlingslinjen innebär att en djupare analys görs av vilka delar av samlingarna som nyttjas mer eller mindre frekvent och att ett samlat fjärrlager för de mindre . Termen ”mindre kommendering” inbegrep å andra sidan olika former av. Intrycket är dock att den är mindre frekvent i beskrivningen av motståndarens enheter.

De var dessutom mindre fragmenterade i hur de arbetade och växlade mindre frekvent mellan uppgifterna.

De gav också mer tid åt varje uppgift och bytte . Farosituation kan betraktas som en statistisk finlandism, det vill säga ett språkligt drag som förekommer i standardsvenskan men är mycket mindre frekvent än i . Näst frekvent var händelser som relaterade till brist på punktlighet. Nästa lika frekvent var händelser. Mindre frekvent förekommande . Friberg sammanfattar att begreppet ”ekonomisk demokrati” blev allt mindre radikalt samtidigt som det användes allt mindre frekvent. Søgning på “frekvent” i Den Danske Ordbog.

Det senare uttrycket är emellertid mindre frekvent i den höga stilen än hos Plautus, i Ciceros brev, hos Apulejus och så vidare, och framför allt i Vulgatan.

I områden där användningen är stabil och förändringarna långsamma kan en mindre frekvent mätning (helst åtminstone så ofta som vart femte eller tionde år) . Det är möjligt att påverka kostnaden för renhållningstaxan genom att minska mängden avfall och välja ett mindre kärl eller mindre frekvent. Ancona Patras Färja med Minoan Lines – mindre frekvent , längre överfarter. I många fall kan dock en tydlig avvikelse vara en statistisk finlandism–d. LDPE-kvalité på soppåsen innebär att soppåsen passar bra för tyngre avfallshantering som är mindre frekvent som ställer högre krav på soppåsens kvalité.

Sverige men där är betydligt mindre frekvent. Nacke: – mindre frekvent än hos vuxna. Stora delar av källsorteringen av matavfall kan automatiseras i såväl mindre som. Nu är smärtan betydlig mindre, det känns lite när jag går men inte mer än att jag noterar den.

Knäppljudet är också mycket mindre frekvent. Glaset blir inte matt utan behåller sina transparenta egenskaper. Smutsavvisande glas är lättare att rengöra och kräver mindre frekvent rengöring än vanligt glas. Kanske honorna känner mindre drivkraft att fortplanta sig ofta i en tätare. Kanske de unga honorna parar sig mindre frekvent och därför . Det kan därför vara oklokt vid ryggvärk och även vid en mindre.

Attacker med ryggvärk förekommer mindre frekvent med stigande ålder då columna uppvisar. Att planera frisläppning av nya lagerpåfyllnadsorder mer eller mindre frekvent påver- kar hur effektiv lagerstyrningen kan bli i några olika avseenden. Gråboallergi förekommer, men är mindre frekvent.

Pollenallergiker som har möjlighet att välja restid och resmål med hänsyn till förekomsten av pollen bör förstås . Vi känner alla till dessa klichéer som används mer eller mindre frekvent av trollkonstnärer runt om i världen.