Måla slamfärg på hyvlat virke

Jag har en trähuv som ska upp på ladutaket, och vi skulle gärna måla den i sammafärg som ladan, dvs faluröd. Eftersom virket är hyvlat flyter. Kan man måla slamfärg på tryckt virke ? Falrödfärg på hyvlat liggande panel-går det?

Den fäster på både ohyvlat som hyvlat virke.

Linoljan behövs för att färgen ska fästa ordentligt på hyvlat virke , säger Ralph Edenheim. Falu Rödfärg Träfasad är en modern husfärg. Vad är egentligen rätt när det gäller målning med Falu rödfärg? En sådan yta är olämplig som underlag för målning. Denna typ av virke måste grundmålas.

Vill bara passa på att varna för att måla slamfärg på hyvlat virke. Vill man ändå måla på hyvlade ytor kan dessa gärna lämnas omålade under ett år så att träytan . Här får du information om det som är bra att veta om nymålning av utvändigt trä.

Vilket förarbete behöver jag göra innan jag ska måla ? I en slamfärg består bindemedlet till väsentlig del av stärkelseklister. På hyvlat trä fäster slamfärgen mindre bra, men på finsågade ytor blir en rätt tillredd och. Man bör inte måla i stark solvärme.

En viktig förutsättning för att få en bra målning är att träunderlaget är i bra kondition och fritt. Virke som ska målas på byggarbetsplatsen ska grundmålas så fort som möjligt för att. Om ytan ska behandlas med slamfärg , till exempel traditionell.

Med slamfärg avser vi vanligen rödfärg, men slamfärg har också förekommit i andra kulörer. På hyvlat virke är däremot vidhäftningen sämre. Slamfärg , helst i en mörk kulör. Dags att måla fasaden – men med vad?

Det är bara att borsta och måla om. Kan målas på nytt och tidigare målat trä utomhus, dock inte på slamfärg som är dåligt bunden, och kräver ett gediget förarbete före. Kan inte målas på hyvlat trä och grundat trä.

Fasaden är målad med röd slamfärg respektive grå oljefärg. Utvändigt målat eller laserat trä bör rengöras med jämna mellanrum för att hålla ytorna . Dessutom är tryckt virke oftast hyvlat , vilket gör att slamfärg kan få lite svårt att fästa första gången du målar.

Också av det skälet kan det vara . Innehåller färgen linolja kan den också användas på hyvlat virke.