Ligesidet trekant omkreds

Video: Omkreds af en trekant. En trekant har sidelængder på og 8. Hvordan finder man omkreds af trekant ? Få hjælp til beregning af omkreds for alle trekanter i Studieportalen. I en ligesidet trekant er alle sidelængder og vinkler lige store.

Emnet Trekant, vilkårlig fortsætter: spids-, stump, retvinklet.

For at beregne omkredsen af en trekant , har du behov for at kende til trekantens tre sider. Vi lærer i dette afsnit om de særlige egenskaber ved ligebenede og ligesidede trekanter. Hvis alle tre sider i en trekant er lige lange, kalder vi den ligesidet.

Folkeskole, bruge som formelsamling og interaktiv udregner. Nøgleordene er formel, udregning, . En ligesidet trekant er en trekant hvor alle siderne er lige lange. Lær at finde arealet af trekanter.

Find formler til beregning af ligebenet trekant.

Danmarks førende matematiktræner. Se merkante resultater med det samme. Så sin omkreds er lig med tre sjettedele af omkredsen af ​​radius.

Reuleaux trekanten konstrueres som en ligesidet trekant , hvor man tegner. Som ved cirklen har disse figurer den egenskab at forholdet mellem omkreds og. Her tager man udgangspunkt i figurer med en fast omkreds og. Den optimale trekant er ligesidet og det optimale rektangel er et kvadrat. Betragt et figurpar bestående af en ligesidet trekant og et kvadrat.

Symbolet med de tre kanter går igen i mange af verdens aller flotteste og mest spektakulære bygninger. Her er forklaringerne af, hvornår det er en retvinklet, kongruent, ligebenet, ligesidet eller ligedannet trekant. Hvad er trekantens omkreds ? Beregn figurens omkreds ( den store trekant er en ligesidet trekant ). Arealet af en trekant kan findes som det halve produkt af trekantens omkreds og den indskrevne cirkels radius r. Firkantens areal : Trekantens areal : Læg dine svar sammen og få 1cm2.

Cosinus, sinus og tangens i retvinklet trekant. Sinusformlen for areal af trekant. Trekantsulighed: I en trekant er summen af to sider st rre end den tredje, fx.