Kontralatě

Kontralatě jsou dřevěné prvky, které se provádějí pod laťováním. Po natažení fólie či instalaci nadkrokevní izolace se použijí kontralatě. Jde o latě připevněné rovnoběžně s krokvemi, její tloušťka udává výšku . Laťování včetně kontralatí je nutné uložit nejen na dřevěné, ale i ocelové a železobetonové konstrukce, aby postup laťování byl neměnný.

Ty jsou přibité na krokvích a jsou tedy kolmo na střešní latě, a proto se tyto nazývají kontralatě.

Pod kontralatěmi je zpravidla pojistná . Vložený dotaz kontra latě do poradny eStřechy. U nadkrokevního zateplení z PIR desek . U dvouplášťové šikmé střechy s větranou mezerou nad pojistnou hydroizolací ( tvořenou kontralatí ) se pojistná hydroizolace umísťuje nad . Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru zednické práce. Prezentace latování a popisuje montáž folie, kontralatě a latování.

Těsnicí páska pod kontralatě se používá jako těsnění v místě probití difuzní fólie hřebíky, ale má i jiná využití, např.

Těsnicí pěna pod kontralatě je určena pro bezpečné utěsnění hřebíkových spojů přes fólie pro pojistné hydroizolace šikmých střech. Těsnící Páska pod kontralatě mm. Uřízneme tak krátké kontralatě , aby začínali v úrovni, kde se bude Lupotherm ohýbat dolů a končili 10cm pod horním svárem. Prostě jsou to latě které se dají použít jako kontra které se nabijí svisle na krokve a latě které se nabijí vodorovně přes ty kontra kontra latě se . Je oboustranně lepicí polyetylenová páska, která se lepí na střešní fólii přímo pod kontralatĕ.

Páska zabraňuje proniknutí vlhkosti skrz otvory tvořené . Používá se mezi lať a fólii. Difúzní fólie, bednění, latě a kontralatě , odvětrání podstřešních prostor a větrací mřížky, kterými nepronikne ptactvo, hmyz, listí a jiné nečistoty . OMEGA těsnící páska pod latě. Páska utěsní proražení způsobené hřebíky v podstřešní fólii nebo parobrzdě. Produkt Gutta Guttaband těsnící páska pod kontralatě za výhodnou cenu nakoupíte na Levné Stavebniny. Doručíme Vám produkt Gutta Guttaband těsnící páska . Páska se aplikuej mezi kontralatě a krokve.

Jednostranná samolepící těsnící páska z polyetylénové pěny s uzavřenou strukturou buněk, pro utěsnění styku střešních membrán a kontralatí s krokvemi krovu. Cena za m včetně DPH: 1Kč. KOTVENÍ DESEK – KONTRALATĚ A VRUTY.

Lať – dřevěná lišta s obdélníkovým nebo čtvercovým profilem používaná na dřevěných konstrukcích, např. Pokud tu mezeru chcete provětrávat (a to asi chcete, jinak kontralatě nejsou potřeba vůbec), tak by mohl být problém s malou výškou prken. Jednostranně lepící impregnovaná těsnicí páska k utěsnění mezi pojistnou hydroizolací a kontralatí.