Konstruere 60 graders vinkel

Når vi konstruerer har vi bare lov til å bruke blyant, passer og linjal. I vinkelkonstruksjon må vi kunne tre ting. Tegn en linje og marker midt på denne linjen et punkt A. Er det mulig å konstruere en 70° vinkel ved hjelp av passer og linjal? Man kan konstruere grader og grader og alle halveringer av disse .

Når du skal konstruere en vinkel må du bruke en passer og linjal. Konstruksjon av vinkler Teori. I denne videoen lærer du å konstruere en – graders vinkel. Vi skal prøve å dele en – graders vinkel i 3. Bilde av en konstruert graders vinkel. Prøv og konstruer en graders vinkel ved hjelp av passer og linjal.

Vi konstruerer og halverer vinkler på og grader. Vi har lært å konstruere °, 90° samt å halvere vinkler.

Skriv størrelsen i grader på fem ulike vinkler. At afsætte en vinkel på °. Figur At Afsætte En Grader Vinkel. I denne første videoen viser vi hvordan man konstruerer en graders vinkel.

Vi går gjennom ulike måter å konstruere paralleller på. Kva er halveringsstrålen i ein vinkel ? Den ene vinkelen skal være °, og den andre skal være 120°. Regn ut hvor mange grader hver vinkel er.

Forklar hvordan du kan konstruere en vinkel på 55°. Elevane ved valfaget media i 9. Denne oppgåva omhandlar konstruksjon av vinklar. Videoen under viser hvordan en graders vinkel kan konstrueres. Rotasjon av trekant grader.

Kunne halvere vinkel , kopiere vinkel og konstruere trekantar. Fokus på føring av oppgåver. Hver for seg skriver elevene en instruksjon på hvordan læringspartneren må gå fram for å løse oppgaven.

Da er tanken at det blir mye mer nøyaktig å konstruere enn graders vinkel enn å tegne den med gradskive.

Dette er jeg totalt uenig i! Lagt til video om konstruksjon av grader og eksempel på konstruksjon av trekant). Nå skal vi se på hvordan vi kan konstruere en 60º – vinkel. B=grader og C= grader jeg skal vel bare tegne trekanten, regne vinkel A u .