Kajgaller skorsten

Med ett kajgaller slipper du dessa gäster i din skorsten. Nät till skorsten , används för att hindra fåglar att bygga bo i pipan. Maskstorlek ca 25mm och trådtjocklek 2mm.

Finns i galvat eller rostfritt, välj i. Ett rejält och robust kajgaller för . Lätt att ta loss vid sotning.

NSP Skorsten Grundtaket – Svart Skorsten som passar kaminer med anslutning Ø. Fullisolerad skorstensmodul 45° för sneddragning av skorsten i Safepipe. Runda kajgaller med eller utan pinnar. Gjutjärnsspjäll Diameter 125.

Med rökgasspjäll i rökröret kan du alltid justera så att du får rätt drag i skorsten. Syrafasta galler att fästa i. Fågelbon i rökgas- eller ventilationskanaler orsakar dåligt drag i skorstenen och göra eldstaden svår eller omöjlig att använda. En skorsten med kraftigt vittrade fogar bör åt gärdas omgående.

Det är ju bruket som håller fast teglet, och om inget görs kommer tegelste nar att lossna.

Här monterar vi kajgaller för att undvika fåglar och dess kvistar till bo. Reducerar och neutraliserar brandfarliga beläggningar (tjära) i skorsten och rökgångar. Skonsam mot miljön och väldigt enkel att använda – lägg den på glöden. Skyddar mot att kajorna bygger bo i skorsten.

Förhindrar fåglar att bygga. MURKRANSAR, som förenklar arbetet vid teglad skorsten ovan tak. Används istället för tegelkonsol och yttermantlar. KAJGALLER , vill du undvika.

Nyligen har skorstenen på fritidshuset brandbesiktigats. Förutom att det var mycket sot (sotaren verkar inte ha tid) så finns det också kajbon i två . Produkterna finns att hämta på vårt kontor i Örnsköldsvik. Köp kvalitéprodukter hos oss. Med denna unika lösning med kajgaller slipper ni fågelbon i era skorstenskanaler och kostnaderna för rensning. Produkter för din skorsten med de bästa priserna som Soliduct kan erbjuda dig.

Ny skorsten murades av en hyfsat välrenomerad firma på. Kajgaller förhindrar fåglar att bygga bo i din skorsten.