Isotimber brand

Sedan jag började arbeta med IsoTimber har jag genomgående mött positiva reaktioner och upplevt det stora intresse som produkten får, oavsett om det är . Att bygga hus med IsoTimber som stomme gör att man kan låta kreativiteten komma till sin rätt. Den enkla och snabba monteringen av byggblocken medför att . Tredubbla rader Iso Timber med ett skal av plywood. Finsnickaren Mikael Östling har med ögon för innovation sett nya lösningar . Då har vi äntligen fått skriva kontrakt på tomten! Det tog ganska precis månader från att min fru kom på idén att se om vi inte kunde köpa. Det betyder att efter 1minuters brand är väggen fortfarande bärande.

Läs mer om testet i vårt investeringsmemorandum). Missa inte chansen att bli delägare i IsoTimber ! Isotimber has been illegally logging on native lands near Julau, thieving. Branded sustainable wood by themselves and by the Malaysian . Det är ATL som berättar att det första isotimberhuset nu står färdigt. Isotimber är dels energieffektivt, energiberäkningar har visat kilowatt per .