Isolera golv på betongplatta

Många gamla hus har behov av att isoleras. Inte minst vill man gjuta in vattenburen golvvärme men också passa på att isolera golvet. Det bästa (och tyngsta) är ju att bila bort, isolera och gjuta på nytt.

Alternativet är Nivell eller Granab golv , alltså mekaniskt ventilerat golv. Isolera på oisolerad betongplatta. När du bestämt dig för att isolera med Sundolitt så ska du jämföra med andra.

Alla vill vi ha sköna varma golv att gå på. En ren cementplatta känns kall. Därför vill de allra flesta som har ett hus på betongplatta kunna isolera golvet. Då plattan är oisolerad önskar vi nu isolera på något sett men hur.

Golvet kommer beläggas med klinker utan golvvärme då vi inte får plats . Skall inreda ett rum i en ladugård och isolera väggar och tak. Golvet är ett betonggolv, skulle helst isolera mot det också, men hur? Golvreglar direkt på gammal betongplatta – vad göra?

Hitta produkter till att isolera platta på mark, tillfälliga golv eller källare. Golv med underliggande värmeisolering. En nygjuten betongplatta innehåller en mängd byggfukt som måste få torka ut innan.

Ligger det en ångspärr eller en så gott som ångtät isolering kan man inte räkna med . Direktleverans på arbetsplatsen, mper timma. Betongplatta på mark som saknar underliggande termisk isolering , är en känd. Undertryckssättning av befintligt golv skall endast övervägas om två . Stugan har isolerade väggar och tak, och vad vi tror har plast lagts mellan betong och väggar. Nu undrar jag om man kan isolera golvet och lägga dit furugolv? Hur kan en betongplatta på mark isoleras på bästa sätt?

Och att på egen hand isolera källargolv, golv över platta på mark eller golv över. Eftersom du motar kylan redan utanför huset får du en varmare betongplatta. Ett gjutet betonggolv är varken speciellt mysigt, fint eller varmt.

Det är skönt med varma golv och det är en anledning till att man vill ha golvvärme. I grund med värmeslingor är det viktigt med isolering som ser till att plattan . Hus från den tiden har nämligen sällan isolering under betongen. Det lagret skyddar golvets grundlager av betong från markens fukt.

För golv med avjämningsmassa eller betong.

För skydd av golv på betong i renovering.