Isodrän krypgrund

Krypgrund eller torpargrund som den också kallas är en utmärkt bra husgrund om den bara är . Det invändiga är det viktigaste och direkt nödvändiga för att få en fuktsäker krypgrund. Vår arbetsinstruktion ger handgripliga råd och tips för rätt arbetsgång och . Arbetsinstruktion krypgrund enligt ISODRÄNMETODEN. Isolera krypgrund på bästa och enklaste sätt?

Konvertera äldre krypgrund till något varmare.

Vi har problem med vår krypgrund. Vi undersöker dräneringsskivor för att se vilken som är bäst. Konstigt nog är det inte de dyraste som är bäst för din källargrund. Det finns idag en uppsjö av isoleringsmaterial för användning i en krypgrund. Gräv upp och montera platonmatta eller isodrän där grunden ligger djupt.

Tag bort allt eventuellt organiskt material på marken under huset . Med krypgrund avses ett grundläggningssätt där huset vilar på låga grundmurar så att det bildas ett hålrum under huset. Normalt är detta utrymme ventilerat med.

En liten informationsfilm om hur du gör för att få en varm och fuktsäker krypgrund ! För att förtydliga för Ronny så är min krypgrund fuktig. Pordrän-skivan garanterar att fukthalten i luft och konstruktioner blir så låg att fuktskador ej uppkommer. I Sverige sker distribution av ISODRÄN -skivan via vårt rikstäckande återförsäljarnät. En montagesats täcker behovet . Tilläggsisolera din vin fasa krypgrund och spara energi! Hur fuktsäkras en uteluftventilerad krypgrund som ej har så allvarliga skador att utbyte av byggnadsdelar krävs?

Vi utför dränering samt isolering av källare och krypgrund. Svenska Fukt utför dränering i Stockholm med omnej och föreslår effektiv dränering med ISODRÄN. ISODRÄN är en kapillärbrytande och värmeisolerande. För dig som vill lära dig lite mer om ISODRÄN -skivan och dess möjligheter.

BROSCHYR ISODRÄN – FUKTSKYDDET. Tillverkar och marknadsför ISODRÄN -skivan. Idag visar Biograf ISODRÄN hur man fuktskyddar sin krypgrund på bästa sätt samt spar energi!

Krypgrund Uppbyggnad Materialskikt Typer Fuktsynpunkt Energisynpunkt Stor risk för fuktskador. Isodrän -systemet och en certifierad entreprenör. Sommarkondens Översvämmningar . Krypgrunden är området mellan marken och husets nedre golv, och är en vidareutveckling av den äldre byggmetoden torpargrund.

Huset består av en krypgrund samt en källardel.