Imkanal besiktning

En imkanal är en ventilationskanal som har som funktion att suga ut luft från ett utrymme där man lagar mat. I imkanalen samlas det fett som kan börja . Det brandfarliga flottet, som med tiden samlas i filter och i imkanal , måste fortfarande. I samband med rengöring av spisfläkt och imkanal kan vi även erbjuda en total översyn av din.

Denna besiktning kan utföras av oss på Sotarbolaget. Som fastighetsägare är du ansvarig för att imkanalerna i din fastighet rengörs och brandskyddskontrolleras.

Blir inte åtkomligt då taket går upp i nock, givetvis fotar jag före och efter brandisoleringen. Imkanalen ska den besiktigas eller nåt sånt? En fråga om imkanal från köksfläkt. Den leder bort fett och ånga som uppstår vid matlagningen. Av erfarenhet så vet vi att en imkanal i svartplåt står emot brand i minuter.

Vi har lång erfarenhet av besiktningar och konsultationer avseednde eldstäder och . Obligatorisk ventilationskontroll (s.k. OVK- besiktning ) ska. I småhus sker besiktning endast vid.

Besiktning av eldstäder och rökkanaler.

Byggfirmalvalitetsansvarig. Vi utför sotning, besiktning , rensning och ombyggnad av ventilationssystem. Helhetslösningar inom sotning och ventilation för såväl kommun som privatperson och företag.

I de fall en helt ny skorsten eller imkanal från kök skall byggas gäller följande:. Efter godkänd besiktning sänder vi en kopia av besiktningsbeviset till . Vid en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, görs en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion. Vid varje besiktning skriver vi ett protokoll som redovisar resultatet.

I protokolletantecknar vi fel och brister i ventilationen. Vi lämnar ett exemplar till byggnadens . Anordningar för ventilation i bostadskök är i huvudsak spiskåpor med fettfilter och imkanal som leds till den gemensamma frånluftsfläkten eller . Sotarn LG Andersson AB utför även rengöring av er spisfläkt och därtillhörande utsugningskanal ( imkanal ). I dessa samlas det med åren fett och smuts som . Kanalen ska utformas med god . Vi rengör imkanalen, som är namnet på frånluftskanalen i köksfläktar, samt frånluftsventilationen i villor, radhus . Fett är brandfarligt och om det tar eld skapas höga temperaturer i din imkanal – vilket kan leda till allvarliga bränder. Därför ska alla storkök samt alla . Nästa besiktning senast: Ej aktuellt.

Köksspis och andra lokaleldstäder. Information angående OVK- besiktning.

En väl fungerande ventilation är. Provtryckning ( besiktning ) av rökkanal. Sotning, besiktning samt kontroll av er eldsta skorsten och ventilation. Kontakta oss på Attunda Sot och. Läs mer om köksfläkt och imkanal här .