Hvor tæt må man bygge på offentlig vej

Skal du tilbygge, udvide eller bygge flere etager på dit hus? Bliv klogere på hvilke regler der gælder for afstande til nabo, skel og vej. Jeg har tjekket lokalplaner.

Hvordan er reglerne for dispentation så, ville helst placere den så tæt på offentlig vej som muligt, . Ens grund kan ligge i landzone, hvilket medfører særlige begrænsninger for, hvor meget og hvad man må bygge.

Grunden kan også ligge tæt på skov eller . Hvornår må du opføre en garage uden at søge tilladelse hos kommunen? Må du bruge din garage til beboelse? Men er der forskel om det er til en nabogrund eller ud til offentlig vej ? Har du ikke styr på, hvad du må , når du bygger til eller bygger skur, kan. Greve Stran hvor man skal bygge forskudt.

Der er både regler for, hvor tæt på skel du må bygge , hvor højt byggeriet må være, og hvor meget af grunden dit byggeri må fylde. Kommunale lokalplaner for området, hvor din bolig ligger.

Der er en række klare og enkle regler for, hvad man må og ikke må , når man opfører . Afstanden skal være mere end m fra det anlæg, hvor udvidelsen finder sted. Ensilageopbevaringsanlæg må ikke etableres inden for de i stk. Der måles ikke til skel eller f. Hej Jeg vil gerne bygge en garage ud til den vej jeg bor ve mellem mit hus og vejen. Men mit problem er at alle steder jeg læse noget om bygge længde er det til skel.

Garage i skel mod offentlig vej. Må de sider, der vender mod skel, ikke have en større samlet længde end meter. Dermed er det umiddelbart tilladt at bygge , hvis en række standardkrav er. Mindste afstand mod vej , sti og skel, og skråt højdegrænseplan ved skel mod nabo og sti.

Tinglysning er den offentlige registrering af rettigheder over fast ejendom. I boligområder må du gerne bygge udhusbebyggelse tættere på skel end 5. Det er blevet muligt at bygge småbygninger på egen grund uden først at søge tilladelse. Helårsboliger i sommerhusområder kan dog ændres til sommerhuse, men ikke. Der vil dog være mulighed for at bygge tæt -lavt byggeri i mange af disse områder.

Det kan dog kun ske efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvor.

Byggeri A-Å – enfamiliehuse m. Her kan du finde oplysninger der kan være relevante for dig når du har et byggeprojekt. Det kan på samme måde have betydning for brandsikringen, hvis man bygger tæt på. I Næstved Kommune vil man altid få et svar på sin anmeldelse. Opføres bygningen nærmere sti-, vej – eller naboskel end m, må den ikke .