Hvad er forskellen på en spidsvinklet og en stumpvinklet trekant

Jeg sidder med nogle geometriopgaver, men forstår ikke hvad forskellen er på en retvinklet, spidsvinklet og stumpvinklet trekant. Se hvad en spidsvinklet , stumpvinklet eller en retvinklet trekant er – med forklaringer og. I en spidsvinklet trekant er alle tre vinkler mindre end grader.

Trekanter – Spids, stump og ret.

Video: Spids, stump og ret. Navngivning i retvinklede trekanter. Hvis alle tre vinkler er under grader betegnes den spidsvinklet. Forekommer der en vinkel over 90°, er der i stedet tale om en stumpvinklet trekant. Og således er arten en artsbestemmelse af slægten ved hjælp af forskellen.

Hvis man kender tre stykker – vinkler eller sider – i en trekant , kan. Det er tilfældet for to af højderne i en stumpvinklet trekant.

Hvis trekanten er spidsvinklet , falder højden inden for trekanten. En stumpvinklet trekant er en trekant, hvor en af vinklerne er mere end grader. Vilkårlige trekanter er alle polygoner, der har tre sider og en vinkelsum på 1grader. En vilkårlig trekant er derfor en hvilken som helst trekant , du kan forestille.

Her kan I se hvordan man ser forskellen på ret-, stump- og spidsvinklede trekanter. En trekant er spidsvinklet , hvis alle vinklerne i den er spidse (det vil sige under 90º) Hvis en af vinklerne er stump (større end 90º), kaldes trekanten stumpvinklet. Hvad er forskellen pen spidsvinklet og en stumpvinklet trekant ? Ggr satningen frrdig: I en stumpvinklet trelwnt ligger af hqjderne. At kunne kategoriserer trekanter ud fra deres sidelængder og. Hvad kendetegner en god kategorisering?

I skal beskrive ligheder og forskelle i forhold til den oprindelige figur. På denne side skal eleverne konstruere trekanter ud fra oplys- ninger på. Eleverne kan arbejde med opgaven på flere forskel – lige måder.

I denne artikel behandler vi arealberegning i den retvinklede trekant. Forskellen er bare at man beregner arealet ved hjælp af to sidelængder og en vinkel, .

Til sidst ser vi også på hvad en omskreven og indskreven cirkel er. En spidsvinklet trekant har hverken en stump eller ret vinkel, og dermed er alle. Vi lærer i dette afsnit om de særlige egenskaber ved ligebenede og ligesidede trekanter. Eksempel 2: Lav en trekant og konstruer dens omskrevne cirkel.

Tegn en spidsvinklet trekant og undersøg, hvordan.

Er du vant til at bruge Excel, vil du opdage, at der er enkelte forskelle i fremgangsmåderne, men.