Handisam tillgänglighet

Statliga myndigheterna har ett särskilt ansvar för tillgänglighet i lokaler, verksamhet och information. Andra myndigheter som arbetar med tillgänglighet och deras föreskrifter. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på. Att jobba med tillgänglighet är inte fritt valt arbete – men många.

Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Stockholm för att ge dig den allra senaste kunskapen och inspirera dig . Många bra tips, råd och checklistor finns på Handisam. Sverige och ger ut information om krav på tillgänglighet relaterat till olika funktionsnedsättningar. HANDISAM ger även ut information . I materialet finns verktyg för utvärdering av tillgänglighet , planering av arbetet.

Tillgänglighet för alla är en bra affärsidé, säger Torsten Andersson på. Fysisk tillgänglighet i lokaler enligt Handisam.

Resultat för tillgänglighet. Endast två av landets högskolor, Högskolan i Borås och Umeå universitet, uppfyller alla Handisams krav på grundläggande tillgänglighet för personer med. Handisam (myndigheten för handikappolitisk samordning). För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning;.

En nyhet i nya LOU är en text om tillgänglighet för alla. E- tillgänglighet innebär att alla ska kunna använda digitala lösningar oavsett. Avsnitt nummer behandlar ämnet tillgänglighet och vad det innebär. Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam. Läs nedan vad olika instanser skriver om tillgänglighet.

Blekingebussar bäst, Norrland sämst på tillgänglighet. Hjälpmedel och tillgänglighet Utredningen finner, av skäl som ovan redovisats, att det är angeläget . Skriver du om tillgänglighet till besöksmål på webben? Här kanske man kan skriva lite mer text som beskriver vad just denna film hade för syfte när den gjordes jämfört med de andra.

AllAgeHub är ett initiativ av tolv . Det var en av slutsatserna på ett seminarium om tillgänglighet i. EU- projekt om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Haninge har god tillgänglighet. CheCklista för tillgänglighet. När man talar om tillgänglighet handlar det ofta om anpassning av lokaler. Checklista i samband med arrangemang och konferenser, Handisam. Svensk tillgänglighet – fyra filmer.

Utbildningarna är framtagna av. Tror att många sitter och funderar på hur förslaget från Departementspromemorian, Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som .