Fuktkvot trä mögel

För virke anges fuktnivåer oftast med hjälp av begreppet fuktkvot. Reglarna jag ska kolla är de som man . Upptäcka fuktskador som amatör? Låga fuktnivåer i parkettgolv och annat trä , kan få träet att slå. Hög fuktkvot kan istället leda till mögel -, svamp-.

Den beskriver trämaterialet och förutsättningar för att mäta träets fuktkvot , fukt- kvotskrav vid.

Virke med mögel , blånad och röta ska inte användas. Fuktmätning i trä utförs genom fuktkvotmätning. RF har en fuktkvot på ca.

Sammanställning av litteratur om mögel på byggmaterial med avseende på fuktkrav. Livsoptimum ligger vid ca 25- 28°C. Det innebär att materialet känner av den omgivande luftens fuktighet och temperatur och hela tiden strävar efter . Trä är ett hygroskopiskt byggmaterial.

Här ses mätvärden gällande fuktkvot , när fara förligger för mögel och röta. Fuktkvotsmätare MD8för mätning av fuktkvot i t.

Blånad kan vid första anblicken se ut som mögel men känns igen om virket är blått även under ytan. Detta kan man kontrollera genom att tälja med kniv. Vid RF finns det risk för mögel och svampangrepp. Vid våra utredningar utförs fuktmätning trä i alla typer av material. I trämaterial sker mätning med en resistiv fuktmätare, vilket visar fuktinnehållet i fuktkvot (Fk).

Mar rimlig fuktkvot i virke, innan det byggs in? Trä avsett till snickerier håller en fuktkvot på. Fukt kan ge upphov till blånad och är huvudorsaken till röta och mögel.

Figur : Sambandet fuktkvot i trä och luftens relativa fuktighet. Träfuktekvivalent med tillhörande bedömning av risk för mögel och röta. Kontroll av fuktkvot i trä vid husbyggen. När virket levereras till byggplatsen kan man med fördel kontrollera fuktkvoten med en Bollmann fuktkvotsmätare . Finns det synlig mikrobiell påväxt ( mögel , svamp etc.).

Kritiska fukttillstånd uttryckta som fuktkvot i virket,. Samtliga studerade objekt var drabbade av fuktigt trä och mögel. Mögel – och algpåväxt nej ja.

Temperatur, relativ fuktighet, fuktkvot och mikrobiell aktivitet mättes . Vad som är acceptabel fuktkvot i trä varierar både med klimatförhållanden och lokal praxis, standar föreskrift eller golvtillverkarens rekommendationer.

Trä i svensk byggnads- och snickeritradition – en historisk tillbakablick. Jag är ute efter fuktkvot i trä. Trä som ska användas synligt inomhus, till exempel lister, panelbräder och. Reklamera virket omedelbart om det vid leverans har en fuktkvot eller kvalitet .