Fukt i betongplatta på mark

Läs om konstruktionen platta på mark hos Anticimex. Det lagret skyddar betongplattan från markens fukt. Att hus grundlagda med betongplatta på mark ofta får fuktproblem med.

Enkla och lättfattliga beskrivningar av olika fuktproblem i golv och platta på mark , vad de kan bero på och. Reparera fuktskada i källargolv eller platta på mark.

Det kommer upp fukt underifrån, alternativt finns byggfukten kvar i betongplattan. Vi har köpt ett hus med platta på mark som visat sig innehålla fukt som har. Statistiken visar att dessa konstruktioner oftare än andra leder till problem med fukt och mögel.

I synnerhet konstruktionen platta på mark vilken . Platta på mark kan utföras på flera olika sätt. För att fukt från marken inte skall transporteras upp i plattan kan antingen en ångspärr läggas under hela plattan. En nygjuten betongplatta innehåller en mängd byggfukt som måste få torka ut .

Jag har funderingar på att köpa ett 70-talshus med platta på mark och ingjutna tryck reglar i botten. Huset är nu besiktigat och höga. I fjärde delen av Villa Aktuellts artikelserie berättar vi hur man åtgärdar fuktproblem med platta på mark.

I FÖRRA ARTIKELN om fukt i huset . Vissa konstruktioner som idag anses vara. Markens förmåga att kapillärt transportera fukt till plattan eller att i. Tanken med denna lathund är att förenkla begreppen kring fukt , alkalisk fukt och alkalisk nedbrytning av. Betonggolv i platta på mark får inte lägre RF än.

Betongplatta på mark som saknar underliggande termisk isolering, är en känd riskkonstruktion avseende risk för fuktskador. Anledningen är att betongplattan . Vid gjutning av en betongplatta på mark sker uttorkning främst genom ovansidan av plattan. Utan underliggande isolering är risken stor att platta på mark för med sig fukt , mögel och lukt.

Gjutningsarbete i en betongplatta på mark. Den fukt som finns i betongen letar sig gärna ut på andra sätt. Det bästa är att lägga en platonmatta.

Metoden med betongplatta på mark kom till Sverige från USA under talet som ett. Singel och makadam ger avsevärt lägre mängder fukt jämfört med dessa . Byggfukt i betongplatta på mark : torknings- och mätmetoder. Dessvärre gäller det även konstruktionen: betongplatta på mark och en. Risk: Mossan binder fukt vilket ökar risken för frostsprängning. En oisolerad betongplatta har ofta en eller flera av nedanstående problem.

Både mögel och farliga gaser uppkommer när fukt på betongplattan. En isolering som är känslig för fukt får för-. Läggning av isolering till flytande golv på betongplatta. I marken finns 1 fukt , radon, mikroorganismer, bakterier och marklukt.

VVS och golvvärme gjuts in i betongplatta utan åtkomst. Skadornas omfattning i småhus I Boverkets rapport Bättre koll på. När man i dag bygger hus med platta på mark lägger man grus eller singel under , för att förhindra fukt att stiga upp i betongen.

Det är klart värt de extra tusenlapparna för att se om det är fukt i grunden. Tillägg: Jag menar förstås att vi har platta på mark nu UTAN reglar i . Att mäta fukt i betong kräver kunskap hos den som utför mätningarna och tolkar. Orsaken är att fukt har tillförts, inte att ventilationen är för dålig!

Om en sådan betongplatta värmeisoleras på sin ovansida kommer den relativa. I ett golv med platta på mark kan fuktförhållandena förändras till det sämre på många olika sätt.