Förteckning synonym

Föreslå en synonym eller ett motsatsord till lista. Se fler synonymer , motsatsord och betydelser till förteckning. Se exempel på hur förteckning används. Alla ord är sorterade i bokstavsordning.

Exempel på hur man använder ordet förteckning i en mening.

Betydelse, synonymer och översättningar finns. Böjningar: förteckning , förteckningen , förteckningar , förteckningarna. Vi hittade synonymer för ordet förteckning som du kan använda i korsordet. Synonym till förteckning på bokstäver. VERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV.

PANTOPRAZOL OLINKA MED SYNONYMER (SE BILAGA I). Fimea publicerar förteckningen över utbytbara läkemedel senast dagar innan förteckningen träder i kraft.

Vad vill du bli när du blir vuxen? Förteckningen publiceras dels som en lista över . Kanske något med djur som du tycker så mycket om? De här frågorna kom ofta under barndomen, men jag kände att jag int. Efter sjelfva floran följer en förteckning öfver gebitets vexter efter naturliga systemet och med. Vidare följer alfabetiskt register öfver arter och synonymer.

Rådgivande förteckningar (lista 1–4) Svampnamnen i de rådgivande. Goës samt under korvetten Josefinas expedition . Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning därav anföra följande. Fokus på nominalfraser (missar verbkonstruktioner).

Treffen Sie nachstehend ihre Wahl für Ihre Inspirationen. Durch aktivieren der Filter verfeinern Sie die Auswahl. Myndigheter är skyldiga att upprätta förteckningar över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt.

En förteckning över svenska ortnamn i Finland. Uppdateringen är fortlöpande.

Berika ditt språk med variation. Ritningsförteckning och filförteckning kan betraktas . I lördags fyllde jag nästan alla dygnets timmar med konst och skördemarknad. Varje höst i mina hemtrakter anordnas det nämligen en . Browse the list of datasets and find organisations you can join if you are interested in participating in a . Grundbetydelsen av thesaurus är ordbok med synonymer och andra besläktade ord.

Förbundsrepubliken Jugoslavien har begärt att namnen på två druvsorter och deras synonymer som finns med i förteckningen i bilaga IV till förordning (EEG) nr.