Enkelfasspont 120

Profiltjocklek notsida 4-mm varierar beroende på måttet av notbredden 6-mm, det vill säga att för . Se hur den ser ut på vår fasadguide. Enkelfassponten bör användas liggande. Ytterpanel i obehandlat trä, används till största del för utvändig beklädnad av husfasad. En ytterpanel skall alltid vara minst grundmålad innan .

Ytskikt, En finsågad framsida. Byggvaruhandel för kvalitetsmedvetna yrkesproffs och privatpersoner – handla panel bekvämt online eller i våra varuhus. Dimensionshyvlat, läkt, form. Fasspontpanel är panel som fasas i olika utföranden med tre hyvlade sidor.

Enkellfasspont har en fasad kant och har en . ENKELFASSPONT 22X120MM G4-2 . Gavelväggar Bränt tegel i vilt förband.

Dubbelfasspont 22x1Prisexempel: Byte från std panel hustyp Tranan: 5. Vi har finsågad väggpanel i enkelfasspont, Z-Panel till låga priser. Fjällpanel 22x1alt 22×145 . Välj mellan obehandlad gran eller. Används vanligtvis till utvändig fasadbeklädnad.

Z-panel obehandlad Norrland. Råspont 23x1mm Ändspontad. Jag är intressera kontakta mig. X1NTR IMPR TRALL III PEFC. Jag har både stående och liggande enkelfasspont från Beijer, grundmåla.

Det är 22x1enkelfasspont. Profilen enkelfasspont kännetecknas genom att brädan på ena långsidan är fasad ner emot sponten och på den andra sidan är rak. Splintvedens fuktkvot varierar mellan 1och.

Efterbehandling VilmaBas nr. Dörrar och portar är tillsynes av varierande ålder, klädda med enkelfasspont. Det södra lilla magasinet har beräknats till att vid denna nivå rymma ca 1m3 .

X1GRUNDMÅL YTTERPANEL FINSÅG. Fasad: Panel av liggande enkelfasspont , avfärgad med röd slamfärg. Stående enkelfasspont blandades i fält på fasaderna med avdelade bräder.

Träfönster med mittposter Småspröjsade rutor Fönsterfoder x 1mm. De nya panelmåtten är 22×och 22× 120. Panelen är alltså ca 120x, stående.

Foder kring fönster och dörrar skall vara finsågade, med dimension 120×28. Takfoten skall kläs in med finsågad enkelfasspont med luftning i yttersta delen.