En liksidig triangel har omkretsen 30 cm räkna ut arean

Behöver hjälp med en fråga som jag har tänkt på jätte länge 1. En liksidig triangel har omkretsen cm. Samma sak gör vi med kvadrater som är så kallade liksidiga rektanglar, alltså alla. Vi vet att diametern var mm, och därför vet vi också att radien på den är mm.

På samma sätt kan vi beräkna en triangels omkrets som summan av längden.

Enklast sattet att lista ut hur formlerna funkar ar att leka med. Hur räknar man ut triangelns höjd? Citerar spel tokig: Hjälp har prov snart och behöver hjälp med detta. I det här fallet var nog den ursprungliga formeln lättast att räkna med.

Hur omkrets och area beräknas för nedanstående figurer bör du. För att få arean i en rätvinklig triangel multiplicerar vi alltså kate-. Rita två olika rektanglar som har omkretsen cm.

I en liksidig triangel är alla vinklar olika.

Mät i rektangeln och parallellogrammen och räkna ut arean. Vad ser ni på bilden som har med omkrets och area att göra? En symmetrilinje har delat en liksidig triangel …. Denna symmetrilinje är triangelns höjd (s. ). En triangel som har alla tre sidor lika kallas liksidig. Skriver man att en vinkel är så förutsätts detta innebära radianer. Med andra ord så är arean halva produkten av två sidors längder och sinus för deras.

Mata in det du vet om triangeln för att beräkna sidor, vinklar, höj omkrets och area. Arean av en triangel beräknas lättast om man vet basen och höjden. Liksidig , Alla sidor är lika långa.

När du använder det här verktyget är det därför viktigt att du anger om du vet att triangeln är likbent (genom att använda kryssrutan) . Här ska vi hålla oss till rätvinkliga trianglar. Med hjälp av Pythagoras sats kan vi så räkna ut sidan h. Till sist kan vi bestämma arean. Hur bestämmer man arean av en cirkelsektor eller ett cirkelsegment?

En cirkel, ritad så att sidorna av en vinkel är tangenter till cirkeln, har sin.

Om vi ritar vinkelns bisektris till VO så får vi en rätvinklig triangel med vinklar på 20°,. Räkna ut längden på dessa delar. En trubbvinklig triangel är en triangel, som har en trubbig vinkel (större än 90º). Följande formler gäller för en liksidig triangel med sidan a: höjden: arean.

Rita några av dem och sätt ut symmetrilinjer. Vilken omkrets och vilken area har den blå månghörningen F? Mät med linjal och beräkna arean av rektanglarna. Kvadraten i mitten har sidan cm.

Hur mycket papp går åt för själva. En butikslokal var m lång och m bred. Vid en undersökning av åldern hos personer i ett sällskap erhölls följande data. Konstruera med passare och linjal en liksidig triangel. En kvadrat omskriver en cirkel med radien cm.

Beräkna kvadratens area och omkrets.