Dränering betongplatta

Betongplatta behöver dränering. När man bygger ett hus på en betongplatta är det viktigt att grunden är väldränerad. Dränering består i huvudsak två delar.

Tja Har nyligen köpt hus och i besiktningen så påpekades det att det var fuktbärande massa mot betgonplattan (jord). Ofta hör jag bara det snabba svaret det är betongplatta när jag frågar folk om dränering av ett hus (hus utan källare).

Hur ska du tänka när du ska dränera ett gammalt hus på betongplatta. Att hus grundlagda med betongplatta på mark ofta får fuktproblem med. Av denna anledning lägger man en s. Gjutningsarbete i en betongplatta på mark.

Därför vill de allra flesta som har ett hus på betongplatta kunna isolera golvet. Att gjuta en plattakan också omfatta moment som exempelvis en dränering. Vi ger räkneexempel på pris för dränering där du får se kostnad för både arbetet och för.

I det dränerande lagret går en dräneringsledning som för bort vatten från huset.

På betongen lades sedan ytskiktet i . Grovtgrus eller makadam som snabbt leder bort fukt och vatten. Ovanstående gäller för alla typer av husgrunder. Vid dränering av betongplatta eller krypgrund.

Många tror att dålig dränering är den vanligaste orsaken till fuktproblem, men det är en missuppfattning. Grundläggningsdjupet för platta på . På Tema husgrund och mark får du bra tips värt att veta om fukt i källare, dränering , husgrunder, murar och marksten. Allt samlat på ett enda ställe. Vatten tränger inte bara in genom väggar, sugs upp genom golv och kan med tiden stiga kapillärt upp i väggar trots dränering.

Fukt, mögel och vattenskador. För att förhindra fuktproblem är det viktigt att dräneringen fungerar som den ska. Vi hade jätte problem med att hitta information om just dränering.

VAd är det bästa för vårt hus. Vad är bästa materialet för just vårt hus osv. Principen med platta på mark är en helgjuten betongplatta som är isolerad på. Som alltid är det bättre att göra en ordentlig dränering i samband med bygget .

Gör ett djupare schakt för en dräneringsledning runt det blivande huset. Lägg ut rör för vatten, avlopp och el samt dränering. Sedan ska en fiberduk på och ett . En platta på mark, även kallat grundplatta eller betongplatta , omfattas av ROT- avdraget. Pordrän är avsedd som värmeisolering, dränering och fuktisolering vid såväl. Vid rörgenomföringar genom betongplatta skall hänsyn tas till kompremering av . Exempel på utföranden av dränering finns i handböcker.

Fakta: Att lägga en grundplatta eller betongplatta omfattas vanligtvis, men inte allti.