Dränera hus på berg

Står ditt hus helt eller delvis på berggrund ? Då kan det vara svårt att veta exakt hur en dränering bör se ut och gå till. Här följer råd och tips på . Hej, Jag har ett hus som står i en sluttning där berget går nära markytan och där man därför sprängde en hel del för källaren. Måste jag verkligen dränera ?

Problemet är ett sluttande berg mot ena långsidan där vatten tränger på. I hus med källare och där grunden står direkt mot en tät jordart, till exempel blålera, eller direkt mot berg är dränering särskilt viktigt. Hur man än bär sig åt finns det små sprickor i berget där vatten kan tränga in . Ett hus på Tjörn mellan berg , där allt vatten ska rinna förbi och där det var svårt att gräva. Inte nog med att det stack in ett berg i ena hörnet av källaren, i berget fanns dessutom en spricka.

Lösning blev att täta först och sedan dränera. Svar på frågor om dränering av krypgrund och torpargrund.

Vi har också med bra resultat borrat vertikala hål med meters mellanrum runt mindre hus. Hus på dessa jordtyper fordrar alltid väl fungerande dränering. I samband med dränering utför vi även spräckning av sten och berg när.

Att dränera om är dyrt, men att låta bli är inte att rekommendera. Inga skador husgrund eller fastighet efter spräckning. Detta kunde inte sprängare . Alla typer av grundläggning har historiskt orsakat fuktproblem och sjuka- hus.

Den blöta sommaren har aktualiserat problemet med mögel och dålig lukt på grund av fukt under hus byggda med kryp- eller torpargrund. Huset vilar på berg med tjära på väggen. Självklart har det höjt värdet på vårt hus. Vi ger räkneexempel på pris för dränering där du får se kostnad för både arbetet och för. Totalt pris för dräneringen av ett hus på meter vägg blir då alltså . Betongplatta behöver dränering.

När man bygger ett hus på en betongplatta är det viktigt att grunden är väldränerad. Dränering med Dräneringsrör behövs inte om huset ligger högt upp på ett berg med väldränerad mark.

Har en stuga som står på plintar på berg. Under halva stugan finns en grop som det samlas vatten i. Det finns teknik för grundläggning av hus oberoende av markens bärighet. Man kan också forma terrängen och dränera så att den bättre motsvarar de krav. Markområden med berg har bäst bärighet men kan kräva omfattande sprängningar. Ibland får vi knacka bort berg.

En vanlig syn i källaren när det är hög tid att dränera om. Husgrunden har från början gjutits upp plant från ett berg , och den. Dagvattnet i detta hus i Hässelby leds bort med 1millimeters pvc-rör. Kostnaden för att anlita en markentreprenör för att dränera kan delas upp i tre.

För ett hus med en husgrund på kvadratmeter (löpmeter) skulle alltså . Om det finns berg som måste sprängas bort. Kilen mellan huskropp och berg grävdes ut, rengjordes och gjöts igen. Längst upp läggs det gula taket på dräneringen, kant mot hus samt . Det är vanligt att konstruktionen i gamla hus är något mellanting mellan de två.

Dränering kan aldrig helt hindra vatten att komma in under huset men väl.