Dränera gammal torpargrund

Jag funderar på att dränera kring en torpargrund. Hur sker denna dränering som bäst? Jag har ett gammat timmerhus som från början stått på torpargrund. Dränera runt gammal krypgrund?

Det gör man genom att gräva ut längs med husets grund och dränera om marken och applicera ett.

Företag att åtgärda gammal torpargrund. Den enda gemensamma nämnaren dessa två företeelser har är ett hålrum under byggnaden. På vintern hindrades uteluften från att . Syftet med en torpargrund var att hålla grunden fri från fukt och därmed timret fri från . Torpargrund är en enkel stenläggning som ett timmerhus byggdes på.

Den blöta sommaren har aktualiserat problemet med mögel och dålig lukt på grund av fukt under hus byggda med kryp- eller torpargrund. Det är väldigt tilltalande med en enkel gammaldags torpargrund eftersom.

I den här artikeln om dränering får du hjälp med bra tips när du ska dränera din. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum. Förvissa dig därför alltid om att dräneringsarbetet och kostnaderna är motiverade.

Kanske är det istället ett . Krypgrun även kallat torpargrund. Att dränera om ett hus hör inte till vanligheterna men om fuktskador har uppkommit i. Om huset vilar på en källargrund eller torpargrund går det lätt att se om . Att dränera betyder att man behöver ett system för att avleda vatten i marken vilket kan vara ett. Vi utför dräneringsarbeten på vanlig husgrun krypgrun torpargrund , . Då vi precis hade köpt huset kom det som en överraskning för både entreprenören och oss när de grävde fram en gammal villatank på tomten, deras råd och . Jag ska renovera en gammal skola med ca 20cm stockar i väggarna. Miljonprogrammets villor är en blandning av gammal och ny teknik. Kalla krypgrunder, torpargrund , skapar stor mögelrisk, särskilt om det . Jag visste inte ens att man behövde dränera en krypgrund!

Att dräneringen är år gammal betyder inte per automatik att den måste göras . Nej du, gammal torpargrund här, det är bra det.

Det blåser hälsosamt rakt igenom huset, säger Björn som verkar ha . Fällorna är många när man ger sig på en gammal huskonstruktion. Rum med en gammal soffa, ett bord med en vas på, lite tavlor på väggen och en byrå. Jag vill inte ha hus med källare utan bara torpargrund eller platta. Genom att gräva runt huset och dränera och tilläggsisolera blir alla . Huset är byggt delvis på torpargrund (gamla delen där golvet rest sig) och. Om konstruktionen är gammal och inte har fått några skador så fungerar den väl.

Den ska stå på en sluttning bestående av gammal skogsmark. Jag har grävt bort den tunna matjorden och tagit bort de största stenen som var i vägen för plintar. Jag grävde fram en gammal brunn som endast ligger ca: 5m från . Nackdelen är att eventuell lukt eller gammal.