Cirkelns area

I själva verket är cirkelns area lite drygt tre gånger så stor som arean av de små kvadraterna, som vi markerade i figuren. Närmare bestämt är cirkelns area π . I det här avsnittet undersöker vi hur vi kan beräkna omkrets och area för ett antal. Längden av den kurva som en cirkel utgör kallas cirkelns omkrets. Att räkna ut en cirkels area är ett problem som alla tidiga mänskliga civilisationerna har brottats med .

Här lär du dig hur du beräknar cirkelns omkrets och cirkelns area. I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och omkrets . Dynamisk demonstration av cirkelns area. Låt O beteckna omkretsen, d diametern . Linnéa visar hur man kan räkna ut cirkelns area med hjälp av formeln. Hur beräknar man arean av en cirkel? Undersök samband mellan radie och area för en cirkel.

Detta avstånd brukar kallas för cirkelns radie.

För att kunna beräkna cirkelsektorns area behöver vi känna till dess. Nästa steg blir att räkna ut cirkelns area. Här kan du träna på matte samtidigt som du samlar poäng och medaljer. Att öva matte är roligare på Nomp!

Jag tänkte att radien borde vara men det stämmer inte. En cirkel har sin medelpunkt (). Areaformeln för cirkeln med integralmetod. Samband mellan x, y och r ges av Pythagoras sats.

Vi särskiljer cirkelns övre halva från den nedre och markerar dessa i olika färger. Kvoterna är således oberoende av . Publicerat av Högskoleverket. Radien går från cirkelns mitt ut till periferin på cirkeln . Cirkeln i de båda bilderna är lika stor, dvs. Det här är QR-koden till den här resursen. Högerklicka på koden för att att kopiera eller skriva ut.

Formlerna för triangelns, rektangelns och cirkelns area bör du kunna utantill när kursen är slut.

De andra formlerna skall du kunna använda dig av vid behov. Räkna antalet rutor i den röda kvadraten = r. Beräkna antalet hela rutor inne i cirkeln = A. Studera resultatet för alla cirklarna. Föregående inläggAreaskala och VolymskalaNästa inlägg Huvudräkning . Din digitala matematikportal till alla årskurser i grundskolan.

Matematikportalen hjälper alla i skolan – både elever, lärare och föräldrar.