Cellplast puts på yttervägg

Vi funderar på att bygga nytt med en oisolerad betongstomme. Frigolit på invändig yttervägg – varför? Puts är ett bra fasadbeklädnads- material . Vid nybyggnad är ” puts på isolering” främst aktuellt när.

Vilket man ska välja beror på typ av vägg – underlag.

Från brandsynpunkt bör cellplast inte an-. Med cellplast får man ett bra klimatskal som skyddar huset och ger ett. Där beskrivs att en vägg ”med utvändig puts på isolering utan luftspalt . Cellplast , det brännbara isoleringsmaterialet som tros vara anledningen.

Och väggar fyllda med cellplast riskerar att brinna explosionsartat. Använd då Weber Sockelsystem med cellplast isolering, mineralull ska aldrig. Enskiktsväggen kan förses med ett fasadskikt av träpanel, puts , plåt etc.

Så här putsar du en snygg vägg med weber.

Läs mer på Webers webbpalts: . Med nya putsbruk och tunna armeringsnät är det möjligt att putsa fasader. Om du vill putsa en gammal vägg så är det armerade systemet en. Utvändig isolering av mineralull eller cellplast kan täckas med armerad puts. Att tilläggsisolera ytterväggar är sällan något man gör bara för att minska. Det vanligaste är att man tilläggsisolerar utsidan och lägger puts ovanpå.

Dessa material har både för- och nackdelar jämfört med skivor i cellplast. Ingen luftspalt utanför träreglarna. Här visar vi hur man tilläggsisolerar en yttervägg med ISOVER Fasadskiva P 31. Otäthet i anslutningen mellan puts och sockel i en vägg med tjockputs på mineral- ull. Vad säger BBR om ytterväggar ? Hur hanterar man cellplast på rätt sätt – i projekteringen.

Ytterväggar med puts på isolering utanför träregelstommar är riskabla ur fukt- och mögelsynpunkt, framförallt al- ternativet med organisk tunnputs på cellplast. Abetong XL- vägg med puts är säker mot fuktinträngning, och påverkas heller inte av fukt. Isolering med cellplast är standard och är tålig mot regn och fukt.

Vardagsrummets välvda yttervägg är full av höga spröjsade fönster.

Huset får en fasad av kalkhaltig puts som fäster direkt på cellplasten. SP Fire 10 en provmetod som nedan beskrivs. Anledningen till att det ställs krav på ytskitet av en vägg är att . Skadefall – Murverk på grundläggningselement av cellplast.

De krav som finns på ytterväggar i flerbostadshus med tre eller flera. Här får du tips om cellplast , användningsområde och om cellplastisolering när du ska isolera vägg , tak, golv, eller husgrund.