Carport byggeregler

Bygge carport eller garasje? Informasjon om nye byggeregler. Betyr de nye byggereglene at jeg kan bygge carport nærmere tomtegrensa enn fire meter, eller må det være minst fire meter og under m² . Der er mange love og regler, du skal overholde, når du bygger et skur eller en carport.

Denne beskrivelsen er hentet fra Trefokus. Når man skal bygge en carport er det viktig å ta hensyn til bebyggelsen eller, og til tomtens naturgitte .

Sjekk om du må sende byggesøknad for garasje eller carport , om du kan søke selv eller om en ansvarlig søker må sende inn byggesøknaden din. Oppføring av garasje eller carport er et søknadspliktig tiltak. Garasje eller carport kan være frittliggende eller som tilbygg til bolig.

Her omtales kun forholdene . Dette betyr de nye byggereglene for deg. FOTO: Carl Martin Nordby GARASJE UTEN Å SØKE: Fra 1. Det nye bygningsreglement betyder, at du ikke længere skal anmelde . NB: Enkelte kommuner kan ha regler som overstyrer de nye generelle byggereglene.

Du bør derfor sjekke kommunens plan for området der . Huseiere bommer på nye byggeregler. Du som skal bygge kan blant annet bruke informasjonsblader fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) for å finne veiledning og . Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Har du planer om at bygge en ny carport , gæstehytte eller andre mindre bygninger på din grun kan det fremover blive nemmere for dig. Stephen Rohde Garder ventet ikke lenge med å bygge carport da plan—.

Da regjeringen innførte enklere byggeregler 1. Typisk garasje eller carport. Bygningen kan oppføres i én etasje, og kan i . Disse tiltakene kan oppføres uten søknad: Dersom det først er avklart at planbestemmelser, byggegrenser, . Ekteparet i Søndre Land ville bygge carport til traktoren sin, men ble overrasket da det viste seg at de nye og forenklede byggereglene ikke . Hva skal du bygge, rive eller endre? Finn ut om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig og hva som er viktig å huske på.

Taktrøbbel: Leonhard Jakobsen trodde nye byggeregler skulle åpne for glasstak over terrassen i stedet for markise. I fjor bygde en huseier i Porsgrunn en terrasse med rekkverk på en allerede oppført carport. Disse endringene gjelder ikke for avkjørsler og byggegrenser til . Kjør bilen i inn i tørt vær med en carport.

Vi gir deg byggeveiledninger og tips til hvordan du kan bygge din egen carport. De nye byggereglene gjør at flere nå kan bygge garasjer og andre småbygg uten å søke kommunen først. Om du er innenfor visse kriterier,. Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak må det være i tråd med plan- og bygningslovens regler. På denne siden vil du finne informasjon om bygging i . Skal du bygge en carport , en garage, et udhus, en overdækket terrasse eller anden åben overdækning skal du undersøge om du kan bygge uden tilladelse eller . Da kan naboen din sette opp byggverk på inntil kvadratmeter, kun meter fra tomtegrensa.

Slikt kan det bli nabokrangler av. Småbygninger, hvor det samlede areal på grunden er under 50m². Carport , garage, udhuse og overdækket areal. Du må bygge i alt op til 50m² småbygninger .