Bygglov skorsten

Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken, eller takets högsta punkt. Stadsbyggnadskontoret prövar bland annat om eldstaden kräver bygglov. Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren . Här får du bra tips och värt att veta om bygglov eller bygganmälan innan du installerar din kamin.

Om ny skorsten eller rökkanal behövs kan bygglov krävas. Du kan även behöva bygglov för att .

Normalt krävs inte bygglov för att installera en skorsten eller rökkanal. Däremot kan bygglov krävas om installationen innebär en mindre . Men vid nyinstallation av eldsta rökkanal eller skorsten krävs en anmälan till kommunen och. En större och mer iögonfallande skorsten kan kräva bygglov. Jag installerade en braskamin och en skorsten i vårt hus (även det i Lunds kommun) i våras och det krävdes bygglov.

Det var inte konstigare än . Grannen byggde skorsten på parhus utan bygglov ? Måste man ha bygglov om man vill installera en.

Bygglov osv vid ändring av takbeklädnad. Installera en ny eldsta skorsten eller rökkanal. Vi prövar bland annat om eldstaden kräver bygglov och om den följer de lagar. Vid installation eller ändring av kamin eller eldstad där det finns en skorsten. Fasadritning behövs inte när en befintlig skorsten ska användas.

Behöver eldstaden en ny rökkanal eller skorsten kan även bygglov behövas, beroende på hur den placeras och hur det påverkar byggnadens utseende. Bygger du en skorsten längs fasaden kan det kräva bygglov. En anmälan krävs för installation av eldstad och skorsten.

När du ska installera en eldstad måste du anmäla detta till Gävle kommun. Det krävs bygglov inom tättbebyggt område för att montera en ny utvändig skorsten på huset då det ses som en väsentlig fasadändring. Det gör du på samma blankett som för bygglov.

Det kan även vara när du gör ändringar i skorsten som avsevärt påverkar byggnadens brandskydd. Om du vill installera en ny skorsten på ett hus som är K-märkt och skorstenen. Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av eldsta skorsten eller . I vissa fall kan det också krävas bygglov om skorstenen blir . Behövs det bygglov vid installation av en eldstad eller räcker den med en bygganmälan? Vilka uppgifter måste du lämna till myndigheterna?

Du behöver bara ansöka om bygglov om rökkanalen ska dras på utsidan av.

Glidgjutning av skorsten , insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande. Om skorstenen är fristående, utanpåliggande eller hög kan du även behöva ansöka om bygglov. Du hittar mer information om .