Bygge vinterhage søknad

Jul Hei Jeg har tenkt å bygge en vinterhage. Den blir bygget inntil eksisterende hus og er under 15m vinterhagen blir helt tett med dør og vinduer . Apr Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner. Apr Hagestue, vinterhage og lysthus.

En hagestue kan bygges som et tilbygg på huset ditt, eller som et.

Må du søke om å bygge hagestue? Jun For de litt større tiltakene man kan bygge uten å søke f. Vi ønsker å gjøre om terrassen og sette opp vinterhage. Jul Vi har en veranda som er understøttet. Vi vil gjerne glasse inn denne med en uisolert hagestue på 1kvm innenfor eksisterende rekkverk.

Mange tror at man må søke om den minste ting man skal gjøre på tomten sin. Dette passer fint hvis du skal bygge en vinterhage eller en større stue.

Mar Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Pass på disse fellene i de nye reglene. Se hva du kan bygge uten søknad her! Og nå vil de nye bygge vinterhage.

Apr De forrige eierne var mye bedre. Er bygget i tråd med regulering trenger msn ikke søke. Vi i Veranda kan være behjelpelig med utarbeiding av byggemelding og tegninger. Hustegninger med tiltaket ( vinterhage ) inntegnet, plan snitt og . Hva utgjør for eksempel forskjellen på en hagestue og en vinterhage ? Aug juli, har ikke kommunen noen hjemmel for å kreve søknad i den- ne saken, sier Lillesand kommu- nes byggesaksleder Harald Øyvin.

Et tilbygg er et bygg som settes opp ved siden av et eksisterende bygg ,. Det er ikke nødvendig å søke om å oppføre en frittliggende bygning på inntil m på . Et påbygg, der man bygger i høyden, krever byggesøknad med ansvarsretter,. Søknad uten ansvarsrett betyr at du kan søke om mindre arbeider (tiltak) på bebygd. Frittstående hagestuer som ikke er større enn m² kan bygges uten søknad. En vinterhage med støpt betongplatting og gulvvarme er et mer avansert .

Uisolerte vinterhager ved din enebolig som ligger i første etasje med maksimal m² kan du bygge uten å søke. Se info under Tilbygg i rulletekstmenyen. Aug Bygge uten å søke kommunen om tillatelse.