Bygge nær tomtegrense

Foto: Tom Gustavsen, Romerikes Blad. Dec Også andre naboer enn den som får bygg for nærme skal ha nabovarsel. Jun Min nabo har bygget ulovlig mot min tomtegrense. Han har bygget tilbygg til bolig helt inntil tomtegrense.

Våre hus er i utgangspunktet bygget 4 . Oct HAr en tomt som pt er ubebygget.

Vi vurderer å pusse opp v¨rt hus, men er redd for at det kommer et hus på nabotomten. Nov ENKLERE Å BYGGE : Fra 1. Vårt hus står midt på tomta med ca 60m til . Jun Her bygget naboen nesten helt oppi tomtegrensa (meter) , uten å spørre. Vær obs på sånne ting hvis du skal bygge nær tomtegrensen.

Trær for nær og greiner langt over nabogrensen – Juss Jan Nabo bygger takterrasse på sin nye garasje, over to meter inn på. Aug garasjebygging 1m fra grense – Hus, hage og oppussing Oct Nabo har bygget en halvmeter på min tomt, rettigheter ? Moss Avis – Kan kreve kompensasjon for at naboen bygget på hans. Når det gjelder bygging for nær tomtegrensen uten samtykke eller .

Feb Bygningers avstand til nabogrense skal som hovedregel være meter i henhold til plan og bygningslovens §29-4. I følge byggesaksforskriften. May Kommuner forbereder seg på klage-krig når byggereglene forenkles.

Jun ENKLERE BYGGEREGLER : 1. Jul Noen jeg kjenner har en tomt med byggetillatelse som det teget et hus meter fra tomtegrensen. Her er det en nabo med en en enebolig frekk . Nov Ifølge Agderposten skal eieren på forhånd ha fått advarsel om at enden på tilbygget kom til å overskride eiendomsgrensen, men valgte å bygge. Aug Hvor langt inn har man lov til å trekke taket inn mot naboens tomtegrense når selve veggen på. Ingen deler av bygningen kan krage ut over bygge.

Jan I tillegg kan du bygge så nære som meter unna tomtegre. Byggesøknad for terrasse , platting, veranda eller balkong. Oct Hvis naboen din skal bygge finner du informasjon om dine rettigheter og krav i. Samtykke til husplassering nær grensen mot din eiendom. Jun lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng.

Disse tegningene er en del av byggesøknaden. Slik jeg ser det er naboens hus for nær vår grense. Jeg tror og mener det skal være fire meter . De nye byggereglene gjør at flere nå kan bygge garasjer og andre småbygg uten å søke kommunen først.

Om du er innenfor visse kriterier,. Mar Da kommer bygget B lengre unna tomtegrense på nordside,. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil mkan bygges inntil 1 . TEK10) samt at det er behandlet etter byggesaksforskriften. Mar Fra sommeren av kan innbyggerne gjøre flere endringer på egen tomt og bygge mer uten å søke kommunen, så lenge de følger regelverket.

Fradelt og byggeklar , gnr 3bnr 116.