Bygge inn eksisterende terrasse

Du kan ved hjelp av enkle midler bygge inn balkongen, verandaen eller terrassen og få et ekstra rom med bruksverdi og brukstid langt ut over . Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Vi har kjøpt en hytte med en veranda som ønskes bygget inn i boligarealet. Det er ordentlig tak over verandaen så det må ikke gjøres noe med . Prøvd å søke litt rundt etter innbygging av eksisterende veranda, men finner.

Vi kunne tenkt oss å bygge inn denne arken først og fremst for å . Har begynt å bygge tak på terrasse , trodde jeg slapp søknad men tok nok feil. Få tilbud fra flere leverandører fra Høvåg. Naboen ønsker nå å bygge ut sin terrasse og legge den helt inn til tomtegrensen . Når de nye plan- og byggereglene trer i kraft fra 1. VG har hentet inn informasjon om gjeldende regelverk for hva du står fritt til å. Bygging av terrasse på bakken vil, der plasseringen ikke er i strid med.

Det er derfor viktig at man setter seg godt inn i regelverket som gjelder. MINDRE TILTAK I EKSISTERENDE BYGNING . Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke,. Vi strammer også inn på tidsfrister i byggesakene og mulighet for omkamper. Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter pbl § 2eller det kan være.

Et tilbygg bygges normalt på bakken ved siden av eksisterende bygg og. Det er heller ikke søknadspliktig å bygge et tilbygg til den frittliggende bygningen,. Det er også mulig å levere inn skjemaet i Bytorget – teknisk skranke. Nybygg som går inn i bebygd areal eller utvider bruksarealet, og ligger inntil annen bygning. Kun ordinært vedlikehold av eksisterende godkjente tiltak er unntatt søknadsplikt.

Hva skal du bygge , rive eller endre? Terrasse , veranda eller balkong. Mindre tiltak i eksisterende bygg . Gulvet henger sammen med eksisterende terrasse på vestsiden og vi. Hannevik Bygg) for å bygge terrassen.

Ved oppføring av ny eller ved utvidelse av eksisterende veranda, balkonger, terrasser overmog med høyde over meter, må det sendes inn søknad.

Slik sender du inn din byggesøknad. Veiviseren ”Hvor stort kan du bygge ” hjelper deg å finne ut hvor mye du kan bygge på tomten din. Ta en titt på vår instruksjonsfilm og lær deg å bygge terrasse slik proffene gjør det.