Betongplatta på mark 70tal

Läs om konstruktionen platta på mark hos Anticimex. Därför uppstår problem med platta på mark. Hus från sent – tal är mest drabbade. Många nybyggda såväl som äldre hus drabbas av skador på grund av fukt.

Att hus grundlagda med betongplatta på mark ofta får fuktproblem med åtföljande mögel- och. Dessvärre gäller det även konstruktionen: betongplatta på mark och en stomme av träreglar som vilar på oskyddade syllar av .

Detta kändes omedelbart inget bra med tanke på att man inte isolerade under plattan . Platonmatta på betongplatta från -talet? Vi har köpt ett hus med platta på mark som visat sig innehålla fukt som. Betongplatta på mark som saknar underliggande termisk isolering, är en känd riskkonstruktion avseende risk för fuktskador.

Anledningen är att betongplattan . Nio av tio hus byggda under -talet med platta på mark och där isoleringen ligger över plattan har sannolikt någon form av fuktskada i husets . Träreglar, sågspån , smuts och känsligare ytskikt tål däremot inte. Platta på mark blev snabbt en populär konstruktion när den.

Konstruktionen är fuktsäker eftersom en betongplatta med underliggande. Vilka tecken tyder på att du bör undersöka din betongplatta på mark. En oisolerad betongplatta har ofta en eller flera av nedanstående problem. Vi håller på att renovera ett hus från -talet. Isolering som en betongplatta , ingen betong behövs och de smidiga isolerade balkarna.

Man kan lite förenklat säga att det är en platta på mark utan betong så förstår man konceptet. Betongplattor som lades med felaktiga konstruktioner på -talet ska man inte. Grundbalkarna i sig tål höga laster. En betongplatta på mark som inte är kapillärbrytande (utan underliggande isolering) kommer sannolikt att. Metoden med betongplatta på mark kom till Sverige från USA under talet som ett enklare sätt att grundlägga.

I USA hade det fungerat ganska bra med denna . Tillägg: Jag menar förstås att vi har platta på mark nu UTAN reglar i . Men ska man då akta sig för -talshus är frågan. Jo,för att man då byggde husgrunder genom en sk platta på mark. Förenklat innebar det att man lade en betongplatta (även kallad sula) rakt ner i marken, med träbjälkar i själva betongen.

Hur är det med hus byggda på tidigt 50- tal ? De vanligaste husgrunderna är betongplatta på mark , krypgrun husgrund med.

I början av -talet började hus byggas på betongplatta som husgrund. Det du menar är som dom gjorde på -talet, lägga frigoliten direkt på betongen = mögeltillväxt. Vi visste att problemen fanns i USA redan på tidigt 60- tal och att dom . Läggning av isolering till flytande golv på betongplatta.

Ger ett stabilt underlag som tål att gå på ,. På 80-talet började man komma tillrätta med -talets husproblem. Taggad med80- tal 80-talshus hustyper . Nyckelord: fuktproblem, ”platta på mark ”, tilläggsisolering, miljonprogrammet, betongplatta. U-min grund är uppbyggd som en traditionell svensk platta på mark med betong och. Cellplastisoleringen tål denna RF utan. Plaster och gips tål dock inte så höga temperaturer.

Hitta produkter och information för isolering av platte på mark. I ett hus med oisolerad betongplatta kan den vara ett gissel. Folk köper hus med källare och med platta på mark och så har man läst att det är . Ju mer isolering bjälklaget har desto kallare blir det på vinden. Om en sådan betongplatta värmeisoleras på sin ovansida kommer den relativa fuktigheten under.

I ett golv med platta på mark kan fuktförhållandena förändras till det sämre på många olika sätt. Oljekrisen på -talet förde med sig att vi isolerade golvbjälklag över krypgrund allt mer.